Mestna blagajna pod okriljem Delavske hranilnice bo delovala na treh lokacijah
vodoravna delilna črta

 

 

Mestna blagajna, kjer lahko občani poravnajo položnice brez provizije, bo sedaj delovala pod okriljem Delavske hranilnice in to na treh lokacijah v Mariboru. Odločitev o prenosu storitve Mestne blagajne na zunanjega izvajalca storitev Mestne blagajne je bila konec leta 2016 sprejeta na Mestnem svetu. Nova Mestna blagajna bo začela delovati 1.3.2017. 

Delovala bo na treh lokacijah, in sicer:

 

-        Delavska hranilnica Maribor, Glavni trg 25, Maribor,   

       -        Delavska hranilnica Gosposka, Gosposka 24, Maribor,  

-        Delavska hranilnica Kardeljeva, Kardeljeva cesta 57, Maribor.

 

V Mestni blagajni bodo občani Mestne občine Maribor – torej fizične osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Mestni občini Maribor lahko brez provizije plačevale položnice oz. račune podjetij:

  

-        Snaga,  

-        Energetika Maribor,  

-        Nigrad,  

-        Mariborski vodovod,  

-        Pogrebno podjetje,  

-        vseh mariborskih šol in vrtcev,  

-        Centra za pomoč na domu,  

-        Globe Mestne redarske službe,  

-        Prometne in upravne takse,  

-        Račune Mestne občine Maribor za plačilo dovolilnic za parkiranje in kartic za vstop v peš cono,  

-        Račune Krajevnih skupnosti za plačilo najemnine za grobove,  

-        Nekaterih upraviteljev, kot npr. Indoma, Upra- stan, BAM upravljanje,  

-        Plinarne Maribor 

  

O vstopu v sistem Mestne blagajne pa se še dogovarjamo s podjetji:

       -        Energija plus,  

-        ECE, 

-        Stanovanjska zadruga Maribor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta