Vabilo – druga javna delavnica pod naslovom Oživitev degradiranega območja in stavbe »KPD«
vodoravna delilna črta
23.2.2017

 

 

Delavnica bo v četrtek, 2.3.2017, med 11. In 14. uro, v prostorih Univerze v Mariboru – na oddelku za arhitekturo, Krekova ulica 2/II.

 

Najprej bo potekala predstavitev, v angleškem jeziku, študentskih idejnih projektov ureditve območja in stavbe »KPD«, ki so nastale v okviru rednega študijskega programa arhitekture  pri prof.dr. Sitar pod vodstvom mentorja arh. Nussmuellerja in se bo izvedla v okviru mednarodnega srečanja partnerskih mest projekta URBACT III – 2nd Chance (Druga priložnost za degradirane stavbne komplekse). Kasneje pa sledi delavnica vsebinske nadgradnje dejavnosti na osnovi študentskih idejnih projektov, v treh skupinah po področjih: kultura, gospodarstvo in urbanizem.

 

Projekt URBACT III – 2nd Chance – Druga Priložnost – Prebujanje »spečih velikanov« je projekt za reaktivacijo in sanacijo velikih opuščenih stavb, ki so izgubile svoj prvotni namen in so v slabem fizičnem stanju, ki s celovito revitalizacijo lahko predstavljajo velik potencial za trajnostni razvoj soseske in celotnega mesta.

 

Med projektnimi partnerji je več različnih mest, med njimi tudi Maribor. Ta se osredotoča na dva objekta – kulturna spomenika, in sicer na stavbo nekdanjega zapora »KPD« in osrednjo stavbo Železniške kolonije.

 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Delavnica
vodoravna delilna črta