Odlična priložnost za dodatno praktično usposabljanje
vodoravna delilna črta
22.2.2017

 

Mestna občina Maribor je na pobudo Skupnosti vrtcev Maribor na razpis Erasmus+ (KA1) prijavila projekt Staff Mobility: Learning to Play in za njegovo izvedbo pridobila evropska sredstva. V sklopu projekta MOM koordinira konzorcij katerega člani so 4 javni vrtci iz Maribora:
 
-    Vrtec Borisa Pečeta Maribor,
-    Vrtec Ivana Glinška,
-    Vrtec Jadvige Golež in
-    Vrtec Studenci Maribor.
 
S projektom bo 8 vzgojiteljicam in drugim zaposlenih iz omenjenih mariborskih vrtcev omogočeno praktično strokovno usposabljanje v vrtcih v tujini v obliki:
-    asistence vzgojiteljic pri delu z otroki v skupinah in spremljanja poteka dela v vrtcih v tujini
 
Poudarek praktičnega usposabljanja bo na: metodah dela z otroci (inovativni pristopi), aktivnostih v vrtcu, sodelovanje s starši, organizaciji dela v vrtcu, izobraževanju  kadra itd. Zaposleni bodo spremljali tudi integracijo otrok iz različnih kulturnih okolij, učenje tujih jezikov in druge inovativne prakse dela v vrtcih.
 
Poleg svojih strokovnih kompetenc bodo udeleženci mobilnosti nadgradili tudi osebne kvalitete in mehke veščine kot so: fleksibilnost, tolerantnost, sposobnost sporazumevanja v tujem jeziku, odprtost, soočenje z morebitnimi lastnimi ovirami, omejitvami ali strahovi, pripravljenost na reševanje problemov in delovanje v novem delovnem okolju.
 
Mestna občina Maribor želi kot ustanoviteljica vrtcev s projektom prispevati k boljši usposobljenosti zaposlenih in k prenosu dobrih praks in izkušenj iz tujine v domače vrtce.
 
Projekt je že v polnem teku izvedbe. Poleg promocije in predstavitve projekta med vrtci in zaposlenimi trenutno poteka usklajevanje programov s tujimi partnerji in končni izbor udeležencev.
 
 

vodoravna delilna črta