Podžupan MO Maribor Saša Pelko na pobudo Rdečega križa Maribor o zmanjšanem obisku letovanja v Punatu sklical sestanek z ravnateljicami vrtcev v Mariboru
vodoravna delilna črta

 

Rdeči križ Maribor je na MO Maribor naslovil pobudo za rešitev problematike vse večjega upada letovanj predšolskih otrok z zdravstvenimi indikacijami na letovišču v Punatu. S ciljem ponovne obuditve tega izredno koristnega in za starše ugodnega  načina letovanja  je podžupan Pelko sklical sestanek z ravnateljicami  vrtcev v Mariboru.  Odziv na sestanek je bil pozitiven, s strani Rdečega križa  Maribor imajo odslej kontaktno osebo, ki bo koordinirala promocijo in prijave.

 

Na sestanku so bili ob ravnateljicami prisotni Metod Dolinšek, sekretar Rdečega križa Maribor, dr. Jernej Završnik, podpredsednik Rdečega križa Maribor in direktor ZD dr. Adolfa Drolca MB.

 

 


vodoravna delilna črta