Uspešna predstavitev krožnega gospodarstva v Mariboru
vodoravna delilna črta
18.10.2016

 

Wcycle je strateški razvojni model mesta Maribor kot urbanega središča na področju celovitega ravnanja z vsemi na tem področju nastalimi odpadki na temelju politike krožnega gospodarstva kot novega ekonomskega modela materialnega, energetskega in vodnega gospodarstva, uporabe predelanih odpadkov, energije in vode kot novih virov. S tega stališča je povezovanje Snage, Nigrada in Energetike povsem logično. Snaga bo kot zbiralec odpadkov v sortirnici za mešane komunalne odpadke le-te pripravila na reciklažo, seveda pa zraven komunalnih izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki zbere tudi druge vrste odpadkov. Gradbeni bodo tako služili Nigradu za predelavo v polnila in kompozite, lahka frakcija pa Energetiki v pirolitičnih postopkih.

 

Več na spletni strani www.wcycle-maribor.si 

 

 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Wcycle Maribor
vodoravna delilna črta