OBVESTILO: Obnova Maistrove ceste
vodoravna delilna črta
12.10.2016

 

z današnjim dnem so je na Maistrovi ulici na odseku od Prešernove do Kersnikove pričela obnova tega dotrajanega dela Maistrove ulice. Dela bodo potekala predvidoma do konec meseca oktobra v kolikor bodo vremenske in druge razmere dopuščale nemoteno delo.
 
Na naveden odseku se bo izvedla obnova primarnega kanalizacijskega kanala. Ob rekonstrukciji ulice bo na novo urejeno tudi vodovodno omrežje skupaj s hišnimi priključki. Obnovili bomo tudi celotno voziščno konstrukcijo, uredili vodenje kolesarjev in na novo uredili pločnike. Sprememba bo tudi v parkirnem režimu – parkiranje bo možno samo na južni strani ulice, saj zaradi prostorskih možnosti ni možno obojestransko parkiranje, če hočemo upoštevati veljavne pravilnike.
 
Na novo se uredi tudi drevored z zasaditvijo 46 dreves.
 
Promet bo na odseku med Prešernovo in Cankarjevo voden po dveh pasovih, od Cankarjeve proti Kersnikovi le po enem voznem pasu, saj na tem delu ni toliko vozil. S tem tudi umirjamo promet. V križišču Cankarjeve in Maistrove bo ohranjena dvignjena ploščad za pešce.
 
V času gradnje bo najprej za promet popolnoma zaprt odsek med Cankarjevo in Kersnikovo, dostop za stanovalce bo omogočen in dovoljen preko gradbišča, v 2. fazi pa bodo polovične zapore odseka med Prešernovo in Cankarjevo.
V priponki nova prometna ureditev.

 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Prometna ureditev Maistrova
vodoravna delilna črta