Uspešno izvedena delavnica na temo oživitev degradiranega območja in stavbe ‘KPD’
vodoravna delilna črta
7.10.2016

4. oktobra je bila uspešno izvedena 1. javna delavnica na temo oživitev degradiranega območja in stavbe ‘KPD’

 

Potekala je v obnovljenem zahodnem kraku peterokrake zgradbe ‘KPD’, v prostorih Mariborske razvojne agencije (MRA), v okviru dveh EU projektov:

 

- URBACT III projekta 2nd Chance (Druga priložnost za degradirane stavbne komplekse), v katerega je vključena Mestna občina Maribor (MOM) kot projektni partner

 

in vsebinsko dopolnjujočega projekta

 

- UGB (Urbane zelene površine) v katerega je kot projektni partner vključena MRA (MO Maribor pa pridružen partner).

 

Več kot 40 udeležencev je aktivno sodelovalo pri realizaciji naslednjih ciljev delavnice:

 

-          Identificirati osrednji problem/-e povezan-e s stavbo 'KPD' in okolico

 

-          Identificirati razloge in posledice problema/-ov

 

-          Identificirati lokalne deležnike in njihove interese

 

-          Identificirati potenciale, ki jih lokalni deležniki prepoznajo za stavbo in okolico

 

Pri tem so bili razvrščeni v štiri tematske podskupine:

 

-      Ekonomsko razvojni vidik , gospodarski razvoj in trajnostno zaposlovanje

 

-      Skupnostni vidik (oživljanje stavbe in področja, samooskrba,…)

 

-      Urbani trajnostni okoljski vidik (energetski, trajnostna mobilnost, …..)

 

-      Zelene površine

 

 

Udeleženci so prispevali k participatornemu iskanju potencialov tega območja in pričeli soustvarjati skupno vizijo oživitve sedaj degradiranega območja in stavbe 'KPD'.

 

 

V okviru projekta URBACT III – 2nd Chance se bodo v obdobju do konca projekta zvrstile še tri javne delavnice.

 

Če se kdo od zainteresiranih ni mogel udeležiti prve delavnice, lahko svoje predloge, ideje,… pošlje na e-naslov andreja.budar@maribor.si.

 

vodoravna delilna črta