Začetek izvajanja projekta v sklopu 2. Lokalnega programa mladih v MO Maribor – prioriteta leta 2016: zaposlovanje mladih
vodoravna delilna črta
5.10.2016

Mestna občina Maribor je v začetku leta sprejela 2. Lokalni program mladih v MO Maribor za obdobje 2016 – 2021, ki opredeljuje prednostne naloge in ukrepe MO Maribor za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v MO Maribor. Komisija za mladinska vprašanja MO Maribor je ukrepe 2. LPM na področju zaposlovanja in zaposljivosti mladih uvrstila med prioritete leta 2016. V sled temu je MO Maribor danes objavila poziv dijakom in študentom, da bi preko študentskega dela v obdobju meseca dni pregledali in ocenili predlagane ukrepe na področju zaposlovanja, podali predloge njihovih izboljšav in izvedbo natančnega akcijskega načrta njihovega izvajanja.

 

 

Mestna občina Maribor (MO Maribor) je na 2. nadaljevanju 13. seje, 18. februarja 2016 sprejela 2. Lokalni program mladih v MO Maribor za obdobje 2016 – 2021 (v nadaljevanju: 2. LPM). V skladu z 8. členom Odloka o javnem interesu v mladinskem sektorju v MO Maribor (MUV, št. 13/13) je LPM temeljni programski dokument, ki v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10) in omenjenim odlokom opredeljuje prednostne naloge in ukrepe MO Maribor za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v MO Maribor. Pripravo in izvajanje LPM vodi mestni upravni organ, pristojen za mladino, v sodelovanju s Komisijo za mladinska vprašanja MO Maribor. LPM se sprejme za obdobje petih let.

 

 

Uvajalno obdobje 2. LPM je v letih 2016 in 2017, ko mestni upravni organ, pristojen za mladino, skupaj z zainteresirano javnostjo spremlja izvajanje predlaganih ukrepov, pripravlja morebitne dopolnitve in izboljšave 2. LPM ter jih predloži v potrditev Mestnemu svetu MO Maribor.

 

Komisija za mladinska vprašanja MO Maribor je ukrepe 2. LPM na področju zaposlovanja in zaposljivosti mladih uvrstila med prioritete leta 2016.  Zato bo mestni upravni organ, pristojen za mladino, skupaj s Komisijo za mladinska vprašanja in tremi mladimi (dijaki ali študenti) ter njihovimi mentorji, v obdobju od 17. oktobra – 25. novembra 2016, pregledal in ocenil predlagane ukrepe na področju zaposlovanja, podal predloge njihovih izboljšav in naredili natančen akcijski načrt njihovega izvajanja. Opravljeno delo bo konec novembra predstavljeno javnosti s spremljajočimi aktivnostmi.

 

 

Poziv za prijavo zainteresiranim dijakom in študentom

 

 

Najprimernejše dijake oziroma študente smo začeli iskati danes, v sredo, 5. oktobra 2016, s pozivom preko družabnih omrežij, študentskega servisa in spletne strani MO Maribor, izbrala pa jih bo Komisija za mladinska vprašanja do 14. oktobra 2016. Prav tako bomo danes uveljavljenim strokovnjakom in organizacijam s področja zaposlovanja mladih v MO Maribor poslali povabilo za sodelovanje v projektu kot mentorji.

 

 

 

 

OPIS POZIVA

 

 

Imaš status študenta ali dijaka? Si želiš sodelovat pri soustvarjanju lokalnega okolja? Želiš prispevat k boljši zaposljivosti in zaposlenosti mladih Mariborčank in Mariborčanov?

 

 

POTEM NUJNO BERI NAPREJ

 

 

Mestna občina Maribor je spomladi 2016 sprejela 2. Lokalni program mladih v Mestni občini Maribor (v nadaljevanju MO Maribor) za obdobje 2016 – 2021. Komisija za mladinska vprašanja MO Maribor (v nadaljevanju: KMV) je ukrepe na področju zaposlovanja in zaposljivosti mladih uvrstila med prioritete leta 2016.

 

 

Za potrebe sistematičnega pregleda predlaganih ukrepov na področju zaposlovanja, podaji predlogov njihovih izboljšav in natančnega akcijskega načrta realizacije ukrepov, iščemo 3 (tri) študente, ki bodo v obdobju, od 17. oktobra – 25. novembra 2016, pod mentorstvom izkušenih strokovnjakov, opravili to zanimivo delo in si pridobili izkušnje iz področja priprave, načrtovanja in evalvacije projekta. Delo bo potekalo v prostorih Mestne občine Maribor, najmanj 4 ure dnevno, urna postavka 7 EUR.

 

 

Predhodne izkušnje iz projektnega načrtovanja niso potrebne. Poleg kratkega življenjepisa naj bo prijavi priložena največ ena A4 stran motivacijskega pisma, kaj je lahko vaša dodana vrednost sodelovanja v skupini študentov!

 

 

Vaše prijave pričakujemo do srede, 12. oktobra 2016, do 15. ure na e-naslov: martina.rauter@maribor.si

 

 

Dostop do 2. LPM in njegovih prilog je preko spletnih strani:

 

-       http://www.maribor.si/maribor/dokument.aspx?id=28095

 

-       http://www.maribor.si/maribor/dokument.aspx?id=28096

 

 

Študente bo izbrala Komisija za mladinska vprašanja MO Maribor skupaj z izbranimi strokovnjaki.

 

 

Za vsa nadaljnja vprašanja se obrnite na višjo svetovalko za mladino na MO Maribor, dr. Martino Rauter, telefon: 051 365 443.

 

 

vodoravna delilna črta