Maribor ima priložnost - nabor predlaganih projektov za črpanje evropskih sredstev
vodoravna delilna črta
21.11.2016

 

Mestni svet Mestne občine Maribor je februarja 2016 sprejel Trajnostno urbano strategijo, strateški dokument mesta, ki je temelj za črpanje evropskih sredstev v kohezijskem obdobju 2014–2020. Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Združenje mestnih občin Slovenije sta sklenili dogovor o delitvi sredstev, ki Sloveniji pripadajo iz Kohezijske politike 2014 – 2020, mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), katere bodo mestne občine črpale v naslednjih letih. Podprte bodo naložbe, ki v največji meri prispevajo k izvedbi ciljev trajnostnih urbanih strategij posameznega mestnega območja ter k izvedbi ciljev in kazalnikov Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor bo v mesecu decembru odločal o prihodnosti trajnostnega urbanega razvoja mesta. Temelj zanj je februarja sprejeta Trajnostna strategija mesta (TUS), na podlagi katere je MO Maribor pripravila 15 projektov, ki že nekaj časa čakajo na izvedbo. Ker so sredstva omejena, MO Maribor naj bi pripadalo slabih 18 milijonov evrov, se bodo svetniki odločali med dvema predlogoma. Te dni je slabih 49 tisoč gospodinjstev MO Maribor na dom prejelo predstavitev projektov in skupaj z glasovnico tudi možnost, da lahko preko nje izrazijo svoje mnenje o njihovi podpori. To bo sicer za glasovanje svetnikov neobvezujoče. MO Maribor ob tem ne skriva želje, da se podpre širši nabor projektov.

V prilogi predstavljamo nabor projektov.

 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Dravska kolesarska pot
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Energetska sanacija JMSS stanovanja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Kolesarske povezave z MČ in KS
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Koroška cesta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Kriteriji CTN
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Mestni park
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Nabrežje reke Drave
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Park & Ride in Bike & Ride
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Park ob Pekrskem potoku
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Programski projekti na revitaliziranih območjih
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Rotovški trg
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Skate park
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Vojašniški trg
vodoravna delilna črta