Župan MO Maribor sprejel predstavnike Arterium Corporation, novih lastnikov podjetja Marifarm
vodoravna delilna črta

Danes je župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec v svojem kabinetu sprejel predstavnike Arterium Corporation (v nadaljevanju Arterium), ki je postala lastnica podjetja Marifarm.

 

 

Župan je izrazil zadovoljstvo, da je podjetje v rokah strateškega investitorja, ki prihaja iz farmacevtske dejavnosti in namerava dejavnost v podjetju ne samo ohranjati temveč razvijati. Ob tem je razumljivo, da je potrebno prehodno obdobje za integracijo poslovnih procesov v celotni skupini kakor tudi pridobitev ustreznih dovoljenj za nove proizvode. Župan je poudaril, da bo lokalna skupnost imela posluh in da lahko računajo na podporo pri razvoju njihove poslovne skupine v Mariboru kakor tudi na podporo pri povezovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru, ki ima oddelek za farmacijo.

 

 

Predstavnik uprave Areterium se je županu zahvalil za sprejem in ponujeno podporo. Ponovno je poudaril, da so se za nakup Marifrma odločili, zaradi razvoja dejavnosti in potrdil, da je za integracijo procesov res potrebno prehodno obdobje. V interesu Arterium je, da se zapolnijo vse proizvodne kapacitete, kar je tudi cilj nakupa podjetja. Župana je v nadaljevanju seznanil z aktivnostmi Arterium, ki ima dolgo zgodovino na področju farmacevtske industrije, veliko vlaga v strokovni razvoj zaposlenih in se lahko pohvali z družbeno odgovornimi aktivnostmi v lokalnem okolju.

 

 

Župan je gostom ob koncu srečanja predal sliko Glavnega trga z Mestno hišo Rotovž in ponovno poudaril, da se v Mariboru naj ne počutijo dobrodošli samo v poslovnem smislu temveč tudi osebno, saj mesto z okolico ponuja veliko možnosti kakovostnega preživljanja časa.

 

 


vodoravna delilna črta