Maribor z novostmi v javnem potniškem prometu
vodoravna delilna črta

Mestna občina Maribor v sodelovanju z javnim podjetjem Marprom in drugimi deležniki z novostmi v javnem mestnem potniškem prometu uresničuje Celostno prometno strategijo in sicer z novimi avtobusi in nekaterimi prenovljenimi avtobusnimi linijami. Uporabnikom sta sedaj na voljo tudi spletna in mobilna aplikacija o voznih redih, študentje in dijaki lahko uporabljajo enotno elektronsko vozovnico, ki velja za vse prevoznike JPP na področju celotne Slovenije.

 

Meseca julija 2015 je Mestni svet Mestne občine Maribor soglasno sprejel Celostno prometno strategijo mesta Maribor. Strategija na področju javnega potniškega prometa predvideva devet sklopov ukrepov, med katerimi so tudi izboljšave ponudbe javnega potniškega prometa, kar vključuje prenovo linij mestnega potniškega prometa, prenovo voznega parka mestnih avtobusov, prenovo avtobusnih postajališč in izboljšanje javnega prevoza. To je le en segment ukrepov, ki se na področju javnega prometa aktivno uveljavljajo.

 

 

V mariborskem mestnem potniškem prometu se letos s 1. septembrom uvajajo pomembne spremembe, ki bodo do določene mere vplivale na potovalne navade občanov. Z nekaterimi spremenjenimi linijami javnega potniškega prometa želimo ustvariti učinkovito in konkurenčno alternativo uporabi osebnega avtomobila. Spremembe linij so posledica poglobljene raziskave in analize potovalnih navad v mestu Maribor, ki jo je izvajala Univerza v Mariboru. Mesta so živ organizem v katerih se potovalne navade prebivalcev spreminjajo vzporedno s spremembami, ki se na različnih področjih odvijajo v mestih.

 

 

Uvedene spremembe na linijah bodo:

 

 

-       Uporabnikom bo na voljo pet integriranih linij, ki so v prvi vrsti namenjene prevozu šolskih otrok in ki bodo sedaj dostopne ostalim uporabnikom

 

 

-       Spremeni se linija št. 20 GRUŠOVA

 

 

-       Spremeni se linija št. 10 MALEČNIK

 

 

-       Spremeni se linija št. 13 ČRNOGORSKA

 

 

Na nekaterih spremenjenih linijah se bo uporabljalo tudi pet novih mestnih avtobusov, ki jih je kupila Mestna občina Maribor. Vozila so znamke Isuzu, celotna vrednost pogodbe je 785.338 EUR z DDV, sofinanciranje s strani Eko Sklada je bilo v višini 166.400 EUR. Vsi avtobusi so emisijski standard EURO 6 in na dizelski pogon. Velikost vozila 9,5 metrov, število sedežev 22+3, število potniških mest je 70, avtobusi so nizkopodni in prilagojeni za invalide. Uporabljali se bodo na linijah 19 »ŠARHOVA«, 9 »ZRKOVCI«, 15 »BRESTERNICA«, 20 »GRUŠOVA«, oz. po potrebi tam kjer temu ustreza konfiguracija terena, zasedenost linije, število potnikov, frekvence voženj.

 

 

Z jutrišnjim dnem prihaja še ena novost in sicer spletna in mobilna aplikacija za vozne rede v MO Maribor. Eden izmed ukrepov za izboljšanje kvalitete storitev JPP je izboljšanje dostopa do informacij o javnih prevozih tudi z uporabo napredne mobilne tehnologije. Dijaki so namreč oblikovali mobilno aplikacijo, ki uporabnikom Android pametnih telefonov omogoča prenos aplikacije in voznega reda avtobusov v MO Maribor. Vsi mestni avtobusi in avtobusne postaje pa bodo opremljene s QR nalepkami, ki bodo vodile na mobilno spletno aplikacijo, kjer bodo na voljo vozni redi.

 

 

Prav tako v mesto prihaja integriran javni potniški promet v RS, naročnik projekta je Ministrstvo za infrastrukturo RS, izvajalec je Konzorcij IJPP (Partnerji: SŽ-PP, LPP, Marprom, Prometni inštitut). Uvedba enotne vozovnice se uvaja v Sloveniji (avtobus/vlak, mestni/medkrajevni JPP) in velja za vse prevoznike JPP na področju celotne Slovenije. V Mariboru je subvencionirana vozovnica za dijake in študente, prodaja se je pričela 29. avgust 2016 na Avtobusni postaji Maribor, Mlinska ulica 1. Kartica se uporablja na vseh avtobusih  javnega mestnega potniškega od 1. septembra 2016.

 

 

Župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec: »Od leta 2014 je Mestna občina Maribor kupila 16 novih avtobusov EURO 6 standarda in sicer pet avtobusov na plinski pogon CNG in preostale na dizel. Skupna vrednost nabave je znašala 3.1 mio EUR, sofinanciranje EKO sklada je bilo v višini 1,8 mio EUR. Trenutno je v teku novo javno naročilo, ki bo predvidoma zadostovalo za nakup petih novih avtobusov. Trenutna zakonodaja nam ne omogoča, da bi javno naročilo oblikovali tako, da preferiramo katerega izmed energentov za pogon avtobusa, niti da posebej določimo da nabavljamo vozila na alternativna goriva, saj energent v razpisu v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju ne sme biti določen. Upamo pa, da bo na državni ravni s spremembo uredbe ki se pripravlja to omogočeno, ter da bo po cestah mesta Maribor, v prihodnjih letih lahko vozil tudi avtobus na alternativno gorivo.«

 

V lasti MO Maribor je 34 avtobusov, podjetje Marprom ima v najemu oz. je od ustanovitve kupilo 16 avtobusov, emisijski razredi avtobusov so od EURO4 do EURO6. 9 avtobusov Marproma je lastnih, na pogon CNG (EURO 3 in EURO 5), skupaj jih v mestu vozi 14 kar predstavlja skoraj 30 % celotne flote. Štiri avtobuse ima Marprom v najemu in so emisijskega razreda EURO 6.

 

 

 

 


vodoravna delilna črta