Ob začetku šolskega leta umirjamo promet v bližini osnovne šole Ludvik Pliberšek
vodoravna delilna črta

Mestna občina Maribor je v okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov, med katerimi so najbolj ranljivi prav otroci, na Lackovi cesti v Mariboru skupaj s podjetjem Sipronika in Zavarovalnico Triglav postavila prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« MHP50. Odslej bo tako promet na odseku Lackove ceste v smeri proti Streliški cesti in obratno potekal varneje. Prikazovalnik, ki se napaja iz sončnih celic, je del vseslovenskega projekta Skupaj umirjamo promet, v katerem bo ob sofinanciranju največje slovenske zavarovalnice 19 slovenskih občin aktivno umirjalo promet v bližini šol, vrtcev in na šolskih poteh.

 

 

Po podatkih slovenske policije je hitrost vozila najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci. Zato je umirjanje prometa v naseljih, kjer so pešci najbolj izpostavljeni, med ključnimi elementi preventivnega delovanja ter učinkovit ukrep za zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic. Na pobudo podjetja Sipronika ter v sodelovanju Zavarovalnice Triglav in slovenskih občin, med katerimi je tudi Mestna občina Maribor, je tako nastal projekt Skupaj umirjamo promet, katerega glavni cilj je počasnejša vožnja v okolici šol in vrtcev, kjer so najbolj izpostavljeni predvsem najmlajši pešci.

 

 

Mirnejši promet na Lackovi cesti

 

 

V Mestni občini Marbor so tik pred začetkom novega šolskega leta namestili prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« na Lackovi cesti v neposredni bližini Osnovne šole Ludvika Pliberška, ki jo obiskuje 548 otrok. Na cesti, ki povezuje Ruše v smeri proti Razvanju in nato proti Ljubljani, je prometna obremenitev zelo velika. Cesto dnevno prevozi približno 10.000 vozil, samostojno pa jo prečka vsaj 100 otrok. Povečana previdnost voznikov na tem odseku je tako nujna. Občina je zato na razpis Sipronike in Zavarovalnice Triglav za sofinanciranje postavitve omenjenega prikazovalnika hitrosti  prijavila prav to lokacijo. »Skladno s celostno prometno strategijo mesta Maribor, ki v ospredje postavlja varnost ranljivejših udeležencev v prometu, si prizadevamo tako za postavitve naprav kot tudi za izvedbo drugih ukrepov za umirjanje prometa. S tem želimo zagotoviti večjo varnost šolarjev, pešcev in kolesarjev ter dvigniti kakovost življenja v mestu. Pričakujem, da bodo odslej vozniki motornih vozil ob seznanitvi s prekomerno hitrostjo slednjo zmanjšali na ustrezno raven,« je ob postavitvi prikazovalnika povedal župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec. 

 

 

Prijazen preventivni ukrep

 

Pametni prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« MHP50 spadajo v kategorijo prijaznih preventivnih ukrepov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. »Prikazovalniki hitrosti, ki jih v okviru tega projekta nameščamo na šolske poti, voznike pohvalijo za zgledno vožnjo, ali jim pokažejo, da njihovo ravnanje za volanom ni primerno. Sistem hkrati tudi shranjuje in obdeluje podatke o prometu, ki jih bomo prikazovali na posebnem spletnem portalu. Pokazati želimo, kako sistemska vključitev merilnikov pozitivno vpliva na zmanjševanje hitrosti v območjih umirjenega prometa,« pojasnjuje direktor Sipronike Marjan Kržišnik. Podatke, ki jih prikazovalnik zbira, bodo lahko v občini uporabljali za načrtovanje različnih ukrepov urejanja prometa na širšem območju lokacije, kjer je nameščen. V avli OŠ Ludvika Pliberška bo poleg tega trajno nameščen računalniški zaslon za prikaz statističnih podatkov o hitrostih in številu vozil na cesti pred šolo. To bo imelo pozitiven vpliv na ozaveščanje otrok o pomenu ustrezne vožnje na območjih s pešci. Vzorčni primer prikaza je na ogled na spletni strani YouTube.

 

 

 

Za čim manj nesreč

 

 

V Zavarovalnici Triglav si že vrsto let z različnimi aktivnostmi prizadevajo za večjo prometno varnost. Skladno s svojimi temeljnimi vrednotami, med katerimi sta v ospredju varnost in družbena odgovornost, so tako podprli tudi postavitev prikazovalnika hitrosti v Mariboru. »Seznanjeni smo z dejstvom, da je Lackova cesta prometno zelo obremenjena in da so tam potrebni ukrepi, ki bodo zagotovili kar največjo varnost otrok med potjo v šolo in iz nje ter tudi drugih prometnih udeležencev. Zato smo se odločili, da pomagamo tako, da podpremo postavitev prikazovalnika hitrosti,« je dejal Uroš Skuhala, direktor Območne enote Maribor Zavarovalnice Triglav.

 

 

Od junija do predvidoma konca septembra bodo tako slovenske občine, podjetje Sipronika in Zavarovalnica Triglav s prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« MHP50 opremili 19 nevarnih cestnih lokacij in s skupnimi močmi poskrbeli za (še) večjo varnost vseh udeležencev v prometu.

  

 


vodoravna delilna črta