Sodelovanje občin pri pripravi smernic za vključevanje državljanov pri političnem odločanju
vodoravna delilna črta
26.7.2016

 

Obveščamo vas, da sta Evropski odbor za demokracijo in upravljanje (CDDG) in Mednarodna konferenca nevladnih organizacij (Conference of INGOs) pričeli široko razpravo o pripravi smernic za vključevanje državljanov pri političnem odločanju.

 

K sodelovanju so povabili občine in civilne družbe z namenom, da aktivno sodelujemo pri pripravi smernic. Posvetovanje bo potekalo do začetka septembra 2016.

 

Več o tem si lahko preberete na spletni strani: http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/News/2016/consultation0716_en.asp

 

 

vodoravna delilna črta