Delovna skupina za Mestni park zaključila s prvim sklopom aktivnosti izdelave dolgoročnega upravljavskega načrta
vodoravna delilna črta

 

Delovna skupina bo predvidoma do konca leta 2016 pripravila načrt upravljanja Mestnega parka, ki bo razdeljen na cone in bo obsegal sedem sklopov: rastline, vodne površine, utrjene površine, urbana oprema, meteorne kanalizacije, objekti in razsvetljava. Na predlog Urbanistične komisije se bo delovna skupina razširila pri čemer bodo poleg članov delovne skupine MO Maribor in Snage d.o.o. še predstavniki Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju ZVKDS) in Zavod RS za varstvo narave (v nadaljevanju ZRSVN), arboristka, krajinski arhitekt in arhitekt (slednja dva na predlog stanovskih združenj).

 

 

 

 

(Maribor, 7. julij, 2016) Z namenom celostnega pristopa k reševanju problematike Mestnega parka je bila oktobra 2015 imenovana delovna skupina MO Maribor, v katero so vključeni predstavniki petih organov mestne uprave MO Maribor in Snage d.o.o. kot izvajalci gospodarske javne službe, ki so dobili koncesijo za urejanje javnih zelenih površin (tudi Mestnega parka) za obdobje 15 let. Cilj dela delovne skupine skupaj z obema zavodoma je je izdelava dolgoročnega upravljavskega načrta in ustrezna novelacija odloka o varovanju parka v ožjem in širšem območju, ki bi ustrezno opredeljevala način uporabe in razvoj parka.

 

 

 

 

Delovna skupina se je želela uvodoma seznaniti z izzivi, željami in potrebami obiskovalcev Mestnega parka zato so pripravili in analizirali rezultate spletne ankete, ki je bila izvedena v obdobju od novembra 2015 do februarja 2016 na vzorcu 1900 oseb. Rezultati so pokazali, da je Mestni park najbolj obiskan poleti in pomladi, ob sobotah, nedeljah in praznikih ter v popoldanskih urah. Večina anketirancev obišče park nekajkrat na leto oziroma nekajkrat na mesec. Glavna razloga za obisk parka sta sprehod (sprehod, sprehod z otroci ali sprehod s psom) in druženje. Največ obiskovalcev se giblje na območju treh ribnikov. Velika večina je odgovorila, da jih v park pritegne zeleno okolje, sledita odgovora mir ter mogočna in zanimiva drevesa. Obiskovalce parka najbolj motijo opuščeni bazeni, dotrajana infrastruktura in nepobrani pasji iztrebki. V parku bi si obiskovalci najbolj želeli ureditve obstoječih bazenov in oživitev nekdanje kavarne v prostorih današnjega akvarija.

 

 

 

 

V božično-novoletnem času je delovna skupina skupaj s študenti arhitekture Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru pripravili izložbena dela na temo Mestnega parka v štirih letnih časih, ki so mimoidoče nagovarjala k razmisleku o parku nekoč in danes. Januarja 2016 so organizirali okroglo mizo, na kateri so strokovnjaki predstavili pomen parka z različnih vidikov - varstva narave, kulturne dediščine, hortikulturnega in vinarskega. Na Svetovni dan Zemlje so se pridružili svetovni akciji »Drevesa za Zemljo« in v Mestnem parku simbolično zasadili drevo.

 

 

 

 

Delovna skupina je spremljala izvedbo sanacije po žledolomu - zasajenih je bilo 91 dreves in 4 grmovnice, odstranjenih pa 29 dreves in 58 panjev ter obrezanih 149 dreves. Za zagotovitev ustrezne varnosti in podaljšanje življenjske dobe dreves pa je bilo s posebnimi povezavami urejenih še 26 dreves.

 

 

 

 

Od začetka ustanovitve do spomladi 2016 se je pripravljal predlog con za ožje in širše območje Mestnega parka, ki so oblikovane na podlagi pregleda na terenu, dosedanjih izkušenj s prireditvami in nivoja utrjenosti površin. Namen je izogniti se konfliktni rabi prostora v parku, zato bi v vsaki coni veljal določen režim. Predlog je bil pozitivno sprejet med strokovnjaki obeh varstvenih služb ZVKDS in ZRSVN, ki nista imela večjih pripomb. Predlog con je bil prav tako predstavljen na sestanku Urbanistične komisije, dne 20.05.2016, ki ni imela vsebinskih pripomb ampak so člani komisije podali predlog za imenovanje širše delovne skupine, v kateri bodo poleg članov delovne skupine MO Maribor še predstavniki ZVKDS in ZRSVN, arboristka, krajinski arhitekt in arhitekt (slednja dva na predlog stanovskih združenj). Glavna naloga širše delovne skupine bo priprava načrta upravljanja.

 

 

 

 

Delovna skupina je nadaljevala z aktivnostmi in na Evropski dan parkov organizirala javni posvet, na katerem so predstavili aktualne posege v parku in načrtovane aktivnosti. Javnega posveta se je udeležilo več kot 30 obiskovalcev, medijev in strokovne javnosti. Vse meščane obveščamo, da je delovna skupina na voljo za vse konstruktivne pobude in predloge preko e-naslova: mestni.park@maribor.si. Prav tako bo na bralni plaži v Mestnem parku, do konca septembra, izvedena kratka anketa (skrinjica, v katero lahko obiskovalci oddajo anketne liste) glede aktivnosti v parku.

 

 

 


vodoravna delilna črta