Mestna občina Maribor partner v novem projektu URBAN INNO
vodoravna delilna črta

 

Mestna občina Maribor je v sodelovanju s konzorcijem dvanajstih partnerjev iz osmih evropskih držav uspešno kandidirala in pridobila evropska sredstva na razpisu programa Interreg Central Europe.

 

 

Konec junija je na Bledu potekal uvodni »kick-off« sestanek konzorcija projekta URBAN INNO - Uporaba inovacijskih potencialov urbanih ekosistemov (ang. Utilizing innovation potential of urban ecosystems).

 

 

URBAN INNO je projekt, sofinanciran s strani programa Interreg Central Europe. Projekt obravnava izziv, kako s povečevanjem inovacijskega potenciala malih in srednje velikih urbanih ekosistemov narediti območje Osrednje Evrope bolj inovativno in konkurenčno. Za boljšo izrabo inovacijskih potencialov je potrebno bistveno boljše povezovanje akterjev v mestih. Zato se projekt URBAN INNO osredotoča na povečevanje inovacijskih potencialov mest skozi ustanavljanje štiri-spiralnih mrež oz. grozdov (quadruple-helix clusters/initiatives) v regijah projektnih partnerjev in tudi na razvoj ter izvajanje novih participativnih metod in orodij, ki bodo vključevala končne uporabnike (prebivalce). Cilj projekta je vključiti prebivalce mest v proces odprtega inoviranja in jih motivirati ter izobraziti v PAMETNE UPORABNIKE.

 

 

Projekt URBAN INNO se bo izvajal v mestih projektnih partnerjev, ki so locirani v Osrednji Evropi, z velikim potencialom za prenosljivost rezultatov tudi v druga evropska mesta podobne velikosti. Vzpostavljenih bo 5 novih četvero-spiralnih omrežij v partnerskih regijah in razvitih 6 inovacijsko naravnanih regijsko-urbanih akcijskih načrtov. Vzporedno bodo v pilotskih projektih razvite in testirane nove participativne metode in orodja. Strategija transnacionalnega sodelovanje in platforma bosta vsem zainteresiranim regijam zagotovile najboljša razpoložljiva participativna orodja in usposobljene moderatorje. Platforma bo vključevala tudi transnacionalno analizo in strateški načrt, ki bosta na voljo na spletni strani projekta.

 

Skupni znesek projekta je 2.620.632,41 €.

 

 

Več informacij o projektu:

 

 

 

 

-          http://www.interreg-central.eu/Content.Node/implement/Project_summaries.html

 

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek URBAN INNO
vodoravna delilna črta