Uvedba zelene črte na vmesnem ločilnem pasu prinaša večjo varnost kolesarjem
vodoravna delilna črta
20.6.2016

 

Ureditev vodenja kolesarjev na območju ulic Gorkega, Moša Pijada, Dvorakova, Valvazorjeva in Ljubljanska, izvira že iz leta 2013, ko je MO Maribor sodelovala skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo in mariborsko kolesarsko mrežo, v projektu ROSEE. Projekt je predvideval, da se na tem območju izvede ukrep, ki bi brez večjih gradbenih posegov povečal predvsem varnost kolesarjev na delu Gorkega ulice pod Železniškim mostom. Kot vemo je tam širina vozišča ter pločnikov premajhna, da bi lahko uredili vodenje kolesarjev ali po pločniku skupaj s pešci, ali pa po vozišču z kolesarskim pasom. Za takšne primere, ko ni primernih širin za vodenje kolesarjev ločeno od prometa vozil ali pešcev, se skladno s Navodili za projektiranje kolesarskih površin, Pravilnikom o prometni signalizaciji, lahko uporablja vodenje kolesarjev po sistemu »SHARROW« ali souporaba voznih pasov. Druge možnosti kako na delu Gorkega ulice pod železniško progo voditi kolesarje tako niti ni bilo.

 

 

 

 

V letu 2013 ta sistem vodenja kolesarjev še ni bil poznan povsem dobro, zato je bil sklep, da se za takšno vodenje uporabi druge ulice v mestu. Izbrali smo Smetanovo ulico, Slomškov trg in Slovensko ulico. To pa se izvede kasneje, ko se bodo vozniki na prisotnost kolesarjev na voznih pasovih, tudi privadili. Tako se je varnost kolesarjev in pešcev na Gorkega ulici še naprej zmanjševala, kar si lahko na terenu ugotovil že z nekaj minutnim opazovanjem.

 

 

V nadaljevanju smo ob vse večjem deležu kolesarjev, še naprej načrtovali kako povečati njihovo varnost ter tudi varnost pešcev, saj je bila vožnja kolesarjev po ozkem pločniku skupaj s pešci zelo nevarna. V ta namen smo se posvetovali s strokovno javnostjo saj nas je zanimalo kakšen ukrep uporabiti, da bomo lahko kolesarja varno vodili po vozišču, voznike pa na prisotnost kolesarjev tudi primerno opozarjali z vsemi možnimi ukrepi za umirjanje prometa, ki jih pozna SLO zakonodaja.

 

 

 

K iskanju rešitve smo povabili vodilne strokovnjake in presojevalce varnosti v cestnem prometu, dr. Tomaža Tollazija iz Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru in dr. Marka Renčlja iz iste fakultete, ki je tudi avtor te rešitve. Predstavitev projekta smo imeli še na občinskem Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je dal soglasje, soglasje smo pridobili tudi od pristojne MČ Tabor, kot primerno rešitev pa je ukrep ves čas zagovarjala tudi Mariborska kolesarska mreža.

 

 

 

 

Razlaga izvedenih ukrepov:

 

 

 

 

·         Na celotnem območju Gorkega ulice, Ul. Moše Pijada, Valvazorjeve, Dvorakove in Trga Revolucije je uvedeno območje omejene hitrosti »CONA 30«.

 

 

 

 

·         Vodenje kolesarjev na Gorkega ulici (pod železniško progo), je/bo izvedeno po sistemu SHARROW.

 

 

 

 

·         Na Gorkega ulici bo neposredno pod železniškim mostom izveden tudi nov prehod za pešce, ki bo povezoval Ulico Ob železnici (tu je že prej bilo možno opaziti veliko pešcev, ki so prečkali na nedovoljen način).

 

 

 

 

·         Vmesni ločilni pas ločen z dvema neprekinjenima črtama je dovoljeno skladno z novim Pravilnikom o prometni signalizaciji (Ur. list RS, št. 99/2015), v njegovem 28. členu urejati v različnih kontrastnih odtenkih. Ta za vmesni pas/zaporne ploskve med dvema črtama dovoljuje uporabo zelene barve.

 

 

 

 

·         Na Gorkega ulici bo za umiritev prometa v delu kjer bo nov prehod za pešce uporabljena tudi modra kontrastna podlaga prehoda za pešce.

 

 

 

 

·         V semaforiziranem križišču, bodo izvedeni t.i.«BIKE BOX«, ki dovoljuje »čakanje« kolesarjev pred vozili in jim tako v vodenju daje prednost pred vozili.

 

 

 

 

·         Na Ul. Moša Pijada smo izvedli dvignjen prehod za pešce, ki bo umiril promet vozil pred samim križiščem, kar bo omogočilo varno razporejanje kolesarjev  po vozišču za različne smeri.

 

 

 

 

·         Na Ljubljanski ulici pri vhodu v UKC (avtobusno postajališče) izvajamo ukrep za povečanje varnosti pešcev (zmanjšanje dolžine prehajanja pešcev čez vozne pasove)

 

 

·         Na celotnem območju bo obnovljena talna signalizacija.

 

 

 

 

·         Spremembe vodenja vozil in kolesarjev so vidne tudi na delu Valvazorjeve ulice, neposredno pred semaforiziranem križišču.

V nadaljevanju izpis iz Pravilnika o prometni signalizaciji.

 

vodoravna delilna črta