Podžupan MO Maribor s strokovnimi službami predstavil projekt EPK 2012 delegaciji iz pobratenega mesta Szombathely
vodoravna delilna črta
20.5.2016

V petek, 13. maja, je podžupan mag. Zdravko Luketič, v svojih prostorih, skupaj z direktorjem Narodnega doma Maribor Vladom Rukavino, vodjem Urada za kulturo in mladino Danielom Sajkom in predstavnicama Zavoda za turizem Maribor – Pohorje Simono Pintarič in Karmen Špenga, gostil podžupana pobratenega madžarskega mesta Szombathely, Tiborja Koczko, ki je prišel v spremstvu predstavnice za mednarodne odnose gospo Adrienn Nemeth in tajnico gospo Agnes Tomboly.

 

Namen sestanka je bila predstavitev projekta Evropska prestolnica Maribor 2012 od prijave do zaključka projekta saj se mesto Szombathely z okoliškimi mesti pospešeno pripravlja na prijavo za Evropsko prestolnico kulture 2023. Uvodni zahvali podžupana Tiborja Koczke za gostoljubje in pomoč s predstavitvijo izkušenj s projektom EPK, so udeleženci sestanka prešli h konkretnim predstavitvam projekta in odgovarjanja na vprašanja delegacije iz Szombathely-a. Direktor Narodnega doma Maribor gospod Vladimir Rukavina je izpostavil, da je potrebno že v začetni fazi oblikovati organizacijsko strukturo saj jim bo tako lažje izpeljati prijavo, da se je prijava z več mesti izkazala za težje izvedljivo saj je bilo veliko usklajevanj med mesti in da je za pripravo programa potrebno zagotoviti veliko sredstev saj bodo samo tako vidni dolgoročni učinki vlaganja v kulturni razvoj. Vodja Urada za kulturo in mladino gospod Daniel Sajko je dodal, da se naj prijavljajo vsebine, ki so uresničljive na dolgi rok pri čemer jih bo možno izvajati še v letih po EPK in da smo v Mariboru imeli problem med programskimi pričakovanji in dejanskimi sredstvi za izvedbo na kar je seveda še dodatno vplivala globalna ekonomska kriza.

 

Predstavnici Zavoda za turizem Maribor – Pohorje sta izpostavili, da je potrebno že v fazi prijave vključiti turistični vidik in načrtovati vsebine, ki bodo privabile tuje goste ter da je že v letih pred uradnim nastopom EPK ključno, da se izvaja mednarodna promocija destinacije na sejmih v tujini v tesnem sodelovanju državnih turističnih institucij. Poudarili sta, da naziv EPK ni samo lokalnega pomena ampak tudi nacionalnega pomena.

 

Ob koncu sestanka so si bili vsi enotni, da je pri pripravi na tako veliki projekt kot je EPK, potrebno vključiti veliko deležnikov, pridobiti sredstva, imeti naklonjeno lokalno in državno politiko ter pripraviti program, ki bo vključeval domače ustvarjalce vsebin in privabil domače in tuje obiskovalce.

 

vodoravna delilna črta