Predstavnika MO Maribor obiskala pobrateni mesti Petange in Marburg
vodoravna delilna črta
12.5.2016

 

(Petange, Marburg, 10. in 11. maj 2016) Predstavnika MO Maribor, vodja kabineta Marjeta Kristofić Jamnik in svetovalec župana Marko Kovačič sta se v pobratenem Luksemburškem mestu Petange srečala z županom Pierreom Mellino, podžupanom Rolandom Breyerjem in predstavnikom kabineta Sergem Breyerjem. Uvodoma so predstavniki občine Petange predstavili mesto pri čemer so izpostavili odlične pogoje za tuje investitorje s poudarkom na brezplačni zemlji, nizkih davkih in lokacijo v bližini belgijske in francoske meje. Imajo porast priseljevanja saj so nepremičnine cenejše kot v uro oddaljenem mestu Luksemburg prav tako imajo nizko raven kriminala in urejeno mestno infrastrukturo. Petange je bil v preteklosti znan po industriji jekla, v sodobnem času pa predvsem kot majhno mesto s pomembno geostrateško lego ob tromeji (ob francoski in belgijski meji).

 

 

Petange je v preteklosti gojil močne prijateljske vezi z mestom Maribor zato se je prijateljski obisk v nadaljevanju osredotočal na skupna področja sodelovanja v prihodnje. Predstavniki Petanga kandidirajo za pridobitev naziva EPK 2022 zato so zaprosili za predstavitev izkušenj mesta Maribor pri kandidaturi in skozi samo izvedbo. Predstavnika MO Maribor sta jih povabila na obisk z namenom predstavitve izkušenj in dosežkov skozi projekt EPK 2012 obenem pa izpostavila možnost izmenjave učencev med osnovnimi in srednjimi šolami ter obisk gospodarskih delegacij v sodelovanju z obema gospodarskima zbornicama.

 

 

V nadaljevanju je svetovalec župana Marko Kovačič predstavil aktivnosti MO Maribor na področju pridobivanja investitorjev in spodbujanja gospodarstva. Predstavnike občine Petange in zainteresirana  podjetja je povabil na konferenco Županov, ki jo bo Maribor gostil v prvi polovici meseca novembra. Podžupan Petanga Roland Breyer se je zahvalil povabilu in izpostavil, da je občina Petange podpisnica »Climate change pakta«, ki zapoveduje najvišje okoljske standarde s ciljem, da zmanjšujejo onesnaženost mesta. Dodal je še, da v mestu deluje 90 podjetij, ki jih bodo povabili k udeležbi pri čemer velja omeniti hotelsko verigo z interesom po širitvi svoje mreže hotelov in bi lahko bili zainteresirani za vzpostavitve hotela v mestu Maribor. Ob zaključku srečanja so se predstavniki obeh mest strinjali, da je kljub veliki razdalji med mesti pomembno ohranjati stike. Naslednji korak obuditve prijateljstva bo temeljil na določitvi konkretnih področij sodelovanja in povraten obisk delegacije iz Petanga v Mariboru.

 

 

Dan kasneje sta predstavnika MO Maribor obiskala še pobrateno Nemško mesto Marburg. V mestni hiši so ju sprejeli mestna svetnica Kerstin Weinbach, predstavnik prijateljskega društva Marburg - Maribor Bernd Drusel in predstavnik komunalnega podjetja DBM Jurgen Weigand. Mesto Marburg že več kot 35 let aktivno sodeluje z mestom Maribor predvsem preko prijateljskega društva Marburg-Maribor. Predstavnik društva gospod Bernd Drusel je povedal, da izvajajo izmenjave otrok preko Zveze prijateljev mladine Maribor in da so se v preteklosti mariborski glasbeniki udeležili rok koncerta MANO športniki pa turnirja šestih narodov v Marburgu. Dodal je še, da v društvu v zadnjih letih niso imeli kontaktne osebe na strani MO Maribor s katero bi se lahko povezali zato so veseli obiska in novih predlogov sodelovanja.

 

 

Svetovalec župana Marko Kovačič se je zahvalil za gostoljubje in izpostavil možnosti sodelovanja na ravni izobraževanja in gospodarstva. Na ravni izobraževanja je predstavil mednarodno poletno šolo Univerze v Mariboru s poudarkom na gospodarjenju z odpadki pri čemer bi k sodelovanju povabili študente univerz iz pobratenih mest. Na ravni gospodarskega sodelovanja je predstavil zgoraj omenjeno konferenco županov in povabil k udeležbi. Predstavnik komunalnega podjetja DBM Jurgen Wiegand je izrazil zanimanje in dodal, da mesto Marburg sledi strategiji “zero waste management” s ciljem ponovne uporabe kar se da veliko odpadkov. Dodal je, da je mesto Marburg zgradilo tovarno za predelavo bioloških odpadkov, kar bi bil možen primer predstavitve na konferenci. Kot zanimivost je še povedal, da imajo v občini poseben zakon, s katerim zaračunavajo meščanom samo strošek mešanih komunalnih odpadkov. Na ta način meščanom omogočijo da reciklirajo več odpadkov saj s tem še dodatno zmanjšajo strošek plačila mešanih komunalnih odpadkov v posameznem gospodinjstvu. Ker imata mesti podoben sistem ravnanja z odpadki oziroma Maribor sledi nekaterim že vpeljanim infrastrukturnim investicijam v mestu Marburg, so predstavniki mest sklenili, da bi se s predstavniki komunalnih podjetij iz Maribora udeležili predstavitev komunalnih podjetij in primerov dobrih praks dela z odpadki v mestu Marburg.

 

 

 Ob koncu obiska sta se predstavnika MO Maribor skupaj s predstavnico urada za mestni, lokalni in gospodarski razvoj Sylvio Becker udeležila sestanka pri predstavniku gospodarske zbornice mesta Marburg Hennerju Geilu. Predstavila sta priložnosti sodelovanja med obema gospodarskima zbornicama skozi obiske delegacij gospodarstvenikov. Sklenili so, da bosta obe zbornici pripravili seznam potencialnih podjetij z opisi in ločenimi po industrijah z namenom, da se organizirajo srečanja gospodarstvenikov iz specifičnih industrij oziroma področij in s ciljem čim bolj efektivnega sodelovanja. Ob koncu je predstavnik gospodarske zbornice mesta Marburg Hennerj Geil dodal, da ima mesto Marburg močno lesno, inženirsko in farmacevtsko industrijo ter da bo zagotovo zanimanje pri čemer je ključno te dogovore spraviti na papir in jih v bližnji prihodnosti tudi uresničiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodoravna delilna črta