Mestna občina Maribor na simpoziju županov v Gradcu predstavila primere dobre prakse iz področja participacije meščanov ter celovitega in trajnostnega razvoja MO Maribor
vodoravna delilna črta
14.3.2016

 

 

Mayor's Symposium (Simpozij Županov) je potekal med 29. februarjem in 1. marcem v Gradcu ter bil izveden v organizaciji World Bank Austria znotraj programa Urban partnership program (UPP). Namenjen je podpori mest in lokalni oblasti v jugovzhodni Evropi skozi proces modernizacije in reform pri čemer teži k spodbujanju lokalnega razvoja za vključujočo in trajnostno rast in boljše urbano upravljanje. Na dogodku se je zbralo 150 predstavnikov iz sedmih držav (Albanijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Kosovim, Makedonijo, Črno goro in Srbijo) vključno z župani, predstavniki občinskih služb, urbanističnega načrtovanja, lokalnih vladnih združenj, nevladnih organizacij in medijev.

 

Na okrogli mizi, ki je potekala na temo celovitega in trajnostnega razvoja, je v imenu župana MO Maribor dr. Andreja Fištravca projekte predstavil Igor Kos, v kabinetu župana MO Maribor odgovoren za področje družbenih dejavnosti. V uvodnem nagovoru pred začetkom okrogle mize je predstavil primere dobre prakse, ki se izvajajo v MO Maribor. Predstavil je participatorni proračun, ki ga je MO Maribor kot prva v Sloveniji uvedla v MČ Radvanje. Nadalje je predstavil spletno mesto in mobilno aplikacijo Izboljšajmo Maribor, ki je nastala v okviru evropskega projekta UPSIDE in katere namen je, da prebivalcem in obiskovalcem mesta stik z lokalno skupnostjo, saj storitev s pomočjo sodobne tehnologije omogoča enostavno posredovanje pobud in vprašanj, ki se nanašajo na življenje v Mestni občini Maribor ter prejemanje odgovorov nanje. V nagovoru je predstavil še aktualno Trajnostno urbano strategijo, ki je najprej nastala s pomočjo strokovnih služb MO Maribor, potem pa se je delo nadaljevalo v medsektorski in multidisciplinarni delovni skupini, sestavljeni iz predstavnikov MO Maribor, Univerze v Mariboru, izvoljenih predstavnikov nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti. Ob zaključku nagovoru je predstavil še romsko restavracijo Romani kafenava, ki je primer socialnega podjetja z vključevanjem Romov kot marginalizirane skupine.

 

 

vodoravna delilna črta