Predstavnika Mestne občine Maribor v Greenwichu predstavila predlog sodelovanja med občinama v pričakovanju 50 obletnice pobratenja med mestoma
vodoravna delilna črta
11.3.2016

Predstavnika Mestne občine Maribor sta na obisku pri predstavnikih Greenwicha predstavila predlog sodelovanja med mestoma v letu 2016 in 2017, ko bomo obeležili  50 let uradnega prijateljstva. Poudarek aktivnosti med mestoma v naslednjih dveh letih bo na področju turizma, športa, kulture in gospodarstva.

 

 

 

 

Vodja kabineta Mestne občine Maribor, Marjeta Kristofić Jamnik in Marko Kovačič, svetovalec župana Mestne občine Maribor sta v začetku tedna obiskala predstavnike občine Greenwich in predstavnike slovenskega veleposlaništva v Londonu. V mestu Greenwich, s katerim je MO Maribor uradno pobratena že 49 leto, sta se sestala z županom Normanom Adamsom, podžupanom Johnom Fahyem, svetovalcem Sizwe Jamesom, članico kabineta za gospodarstvo, zaposlitev in znanje Michelle Rankin, vodjo  zaposlovanja in znanja Sue Kimmins in predstavnikom turistične organizacije Visit Greenwich Barrie Kelly.

 

 

  

Namen obiska je bila predstavitev predlogov sodelovanja na področju turizma, kulture, športa in gospodarstva. Na področju turizma bi potekale izmenjave turističnih paketov, znanja na področju upravljanja z družbenimi mediji in medsebojne promocije na zunanjih oglasnih mestih. Na področju športa obstaja interes po povezovanju med športnimi društvi in obiska nogometne ekipe iz Greenwicha v sklopu spomladanskih priprav na novo sezono. Na področju kulture je MO Maribor predstavila predlog obiska glasbenih ustvarjalcev in skupin iz Greenwicha na glasbenem festivalu, ki bi ga organizirali v mestni četrti Pobrežje, konec meseca avgusta.

 

 

 

 V nadaljevanju sta v okviru gospodarskega povezovanja med mestom predstavnikom Greenwicha predstavila željo po izmenjavi znanja in primerov dobrih praks iz področja upravljanja javne infrastrukture (prenova javne razsvetljave, javni prevoz na električni pogon, komunalne rešitve). V sled temu bi predstavniki javnih podjetij MO Maribor obiskali javna podjetja v Greenwichu in izmenjali znanje in izkušnje. Dodatno povezovanje bosta mesti sklenili med gospodarskimi zbornicami pri čemer bi izvedli študijske ture gospodarstvenikov, ki bodo pletli nove poslovne priložnosti med mesti.

 

 

 

 Predstavniki obeh mest so sklenili, da se bodo v prihajajočih mesecih redno obveščali o predlaganem programu sodelovanje pri čemer je poudarek na letu 2017, saj mineva 50 let od uradnega prijateljstva med mestom Maribor in Greenwich. Župan Greenwicha Norman Adams se je zahvalil za obisk in za predlog sodelovanja med mestoma, ki prinaša dolgoročne koristi za meščane. Dodal je še, da ni pomembno kateri župan bo skrbel za nadaljevanje dolgoletnega sodelovanja, ampak da si prizadevamo poglobiti prijateljstvo med seboj saj bo ustvarilo večji učinek.

 

 

 

 Med svojim obiskom se je mariborska delegacija sestala še s predstavniki Veleposlaništva Republike Slovenije v Londonu, namestnico veleposlanika pooblaščeno ministrico Renato Cvelbar Bek in Špelo Vrbnjak, ki je na konzulatu pristojna za javno diplomacijo. Predstavnici konzulata sta obljubili pomoč pri usklajevanjih med mesti in izpostavili, da je osnova promocije turizma redna letalska linija saj kljub temu, da angleži veliko in z zadovoljstvom potujejo, iščejo neposredne povezave z želenimi destinacijami.

 

 

 

 

 

 

vodoravna delilna črta