Podžupan Zdravko Luketič nagovoril udeležence v projektu URBACT III projektno omrežje – Urban green Labs
vodoravna delilna črta
1.3.2016

Mestna občina Maribor je od septembra 2015 vključena v URBACT III projektno omrežje – Urban green Labs. Tehnološki in znanstveni razvoj, globalne, podnebne in klimatske spremembe ter večanje števila prebivalstva prinašajo spremembe v kulturo bivanja in kulturo medčloveških odnosov ter odpirajo nove izzive, ki jih moramo reševati. Tako kot nekatera večja mesta v Evropi se tudi naše mesto srečuje z novimi potrebami urejanja življenjskih načinov sobivanja in ohranjanju zelene trajnostne bivalne kulture. Pomembno je, da se ozremo po dobrih evropskih praksah in povežemo izkušnje s partnerji iz drugih evropskih mest.

 

29.2. in 1.3.2016 v Mariboru potekalo delovno srečanje vseh deset Urban Green Labs projektnih partnerskih mest (iz Madžarske, Romunije, Italije, Španije, Nizozemske, Velike Britanije, Poljske, Litve, Hrvaške in Slovenije).

 

 

Podžupan Zdravko Luketič je zbranim v Mestni hiši Rotovž povedal, da se bodo poiskali mehanizmi spodbujanja in podpore občinske uprave meščanom in civilnim iniciativam z omenjenega področja, medgeneracijskega sodelovanja in sodelovanja med različnimi družbenimi skupinami.  Dodal je še, da bodo ukrepi prispevali k družbenemu povezovanju in učinkoviti samooskrbi, kakor tudi k razvoju in prenovi ostalih urbanih zelenih parkovnih površin. Ob koncu je dodal, da želimo s projektom URBACT III – Urban green labs zagotoviti tudi našim meščanom zdravo hrano ter čisto in urejeno okolje.

Podžupan je srečanje izkoristil za pogovor s podžupanom 18. distrikta Budimpešte Attila Szarvas s katerim sta spregovorila o prihajajočih projektih trajnostne bivalne kulture.

 

 

 

 

vodoravna delilna črta