V Mariboru šest novih avtobusov
vodoravna delilna črta
19.1.2016

 
Meseca julija 2015 je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel Celostno prometno strategijo mesta Maribor. S privlačnim potniškim prometom, mrežo varnih kolesarskih poti in dobrih poti za pešce, stremimo k temu, da bi Maribor postal zgled dobro organiziranega mesta, ki razvija koncepte trajnostne mobilnosti v mestu. Med pomembni segmenti je tudi posodobitev voznega parka javnega mestnega potniškega prometa in sicer z izbiro nizkopodnih in nizkoemisijskih avtobusov.
 
Prvi nakup skladno s temi usmeritvami je mestna občina Maribor opravila že v letu 2014, ko smo nabavili 5 vozil s pogonom na stisnjen zemeljski plin CNG, emisijski razred EURO VI. V letošnjem letu pa se je vozni park dopolnil še s šestimi novimi vozili emisijskega razreda EURO VI s pogonom na dizelsko gorivo.
 
Javno naročilo je bilo izvedeno v novembru 2015, oddana sta bila dva sklopa B2 in C, skupno 6 avtobusov. Gre za vozila znamke IVECO CROSSWAY CITY LE 10,8 metrov (4 vozila), ter 2 manjša avtobusa znamke IVECO FENIKSBUS 8,4 metrov. Skupna vrednost naročila je 1.019.920,00 EUR z DDV, sredstva iz EKO sklada so v višini 668.800 EUR. Vseh šest vozil izpolnjuje emisijski razred EURO VI s pogonom na dizelsko gorivo. Za neuspeli postopek nabave 5 avtobusov iz sklopa B1 pa je bilo javno naročilo v 2015 ponovljeno.
 
Avtobusi so z današnjim dnem predani v obratovanje v mestni promet podjetju Marprom in bodo vozili: dva avtobusa na linij 7 Kamnica, en avtobus na liniji 13 Črno gorska in en avtobus na liniji 20 Grušova. Manjša avtobusa bosta vozila na liniji 8 Fontana in 17 Ribniško selo. Vsi avtobusi so opremljeni z brezžično internetno povezavo.
 

vodoravna delilna črta