Razstava o Mestnem parku v prostorih Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
17.12.2015

 

V Razstavnem salonu Mestne občine Maribor je na ogled do 10.1.2016 razstava Skozi okno v Mestni park.
 
Otvoritve se je udeležil tudi podžupan Mestne občine Maribor mag. Zdravko Luketič in med drugim povedal: »V Maribor vstopa nova evropska urbana kultura in nova pričakovanja civilne meščanske in strokovne iniciative, ki želi dodatno obogatiti in vsebinsko nadgraditi vsebino in poslanstvo našega mesta in parka. Seveda je za to potrebna tenkočutna in v prihodnost zazrta komunikacijami med varuhi Spomenika oblikovane narave in dediščine in meščani, - torej tistimi, ki jim je varovanje namenjeno. Prvotni ustvarjalci so ustvarili park kot okolje, ki je najbolj zacvetelo šele v času njihovih vnukov. Tudi mi moramo to naravno dragocenost ohraniti za naše vnukinje in vnuke. Če pa želimo to doseči in ponovno »zglancati« in pobrusiti ta naš biser mu moramo nameniti tudi več »buteljk menjalne vrednosti«.
 
Razstavljena so dela študentov 3. letnika univerzitetnega študijskega programa Arhitektura Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, izdelana v š.l. 2015/2016 v okviru predmeta Metodologija ocenjevanja vplivov na okolje pod mentorstvom doc. dr. Branke Trček in asist. Melite Rozman Cafuta. Projekt poteka v sodelovanju z Medobčinskim uradom za varstvo okolja in ohranjanje narave, Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter Snago. V obliki izložbenih del se osvetljujejo edinstvene lastnosti Mestnega parka v štirih letnih časih.
 
Namen sodelovanja je študente informirati o značilnostih obravnavanega prostora, naravovarstvenih in kulturnovarstvenih režimih, ki za njih veljajo, hkrati pa skupaj z njimi razmišljamo o novem, sodobnem konceptu. Da bi pridobili čim več mnenj o tem, kakšen park si meščani želijo, je na Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave tudi spletna anketa o Mestnem parku. Z odzivom smo zelo zadovoljni, saj je v 20 dneh v njej sodelovalo več kot 500 občank in občanov. Rezultati, ki so predstavljeni kot del razstave, bodo MOM pomagali pri načrtovanju.

vodoravna delilna črta