V prostorih dvorane Generala Rudolfa Maistra potekala slavnostna seja Sveta invalidov MO Maribor
vodoravna delilna črta
7.12.2015

 

 

Na slavnostni seji Sveta invalidov MO Maribor je prisotne nagovorila podžupanja Jelka Černivec in poudarila, da je Svet invalidov MO Maribor nepogrešljiv posvetovalni organ župana, ki skrbi za realizacijo akcijskega načrta, izvaja koordinacijo med MO Maribor in invalidi, spodbuja aktivnost invalidov, nudi administrativno podporo aktivnostim Sveta ter opozarja in pomaga pri reševanju vsakodnevnih izzivov invalidnih oseb v Mariboru. Dodala je še, da si bo MO Maribor v prihodnje prizadevala upravičiti naziv »občina po meri invalidov« pri čemer bomo sledili sprejetemu akcijskemu načrtu, ki je odlično strokovno pripravljen in so ga na zadnji seji mestni svetniki soglasno potrdili.

 

Milan Kotnik, predsednik Sveta invalidov MO Maribor, je pozdravil besede podžupanje in izpostavil, da bo svet invalidov še naprej prizadeval za skupno za izvajanje ukrepov, s katerimi bodo vodstvo občine in strokovne službe ter širšo javnost spodbujali k odpravljanju neenakosti, za enakovrednejše vključevanje ter varovanje in spoštovanje pravic in osebne integritete invalidov.

 

 Ob koncu seje se je gospod Kotnik zahvalil vsem članom SIMOM za vso dosedanje dobro in nesebično delo ter podporo invalidom za njihovo enakopravnejše vključevanje v življenje v vse sfere družbenega življenja in jim zaželel uspešno delo v prihodnje.

 

 Izjava za javnost se nahaja v priponki.

 

 

 

 

 

 

 

 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Izjava za javnost
vodoravna delilna črta