Urad za komunalo, promet in prostor partner v projektu ELIPTIC
vodoravna delilna črta
24.11.2015

 

 

Mestna občina Maribor  se je prijavila na sodelovanje v projektu ELIPTIC in bila tudi uspešno izbrana kot partner v projektu. Namen projekta je izmenjava dobrih praks na področju elektro mobilnosti v javnem potniškem prometu. V projektu sodelujeta Univerza v Mariboru – fakulteta za gradbeništvo kot strokovni partner (izdelava študije skupaj s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko), ter javno podjetje Marprom d.o.o. kot izvajalec mestnega prometa v Mariboru.

 

Z izmenjavo dobrih praks iz evropskih mest, ki že imajo razvit elektrificiran javni potniški promet, smo pridobili 15.000 EUR nepovratnih sredstev. Končni rezultat sodelovanja v projektu bo izdelava strokovne študije kot predpogoj za primeren izbor in določitev kriterijev (izbira najoptimalnejše tehnologije) za nabavo električnih avtobusov v prihodnjih proračunskih letih, s čemer smo se obvezali  s sprejetjem Celostne prometne strategije.

 

Za dosego tega cilja bo v okviru ELIPTIC-a analiziranih 23 konceptov iz 11 evropskih mest (Barcelona, Bremen, Brussels, Eberswalde, Gdynia, Lanciano, Leipzig, London, Oberhausen, Szeged and Warsaw) , ki imajo najbolje razvit sistem elektrifikacije mestnega prometa.

 

Kot partnerji v projektu mest, ki sodelujejo kot t.i. »Twin City«, je Maribor prepoznan v »eminentno« skupino v katerem so mesta Birmingham, Bucharest, Cagliari, Dublin, Madrid, Maribor, Oradea, Potsdam, Prague, Rotterdam in Tampere.

 

Glavni vodilni partner v projektu je mesto Berlin, ter Inštitut za raziskave mobilnosti RUPRECHT CONSULT iz Berlina, ki skupaj z UITP – (International Association of Public Transport (UITP, from the French: l’Union Internationale des Transports Publics) koordinira celoten projekt ELIPTIC. Projekt traja do leta 2018.

 

Spletne povezave:

 

http://www.eliptic-project.eu/news/eleven-twin-cities-selected-join-eliptic

 

http://www.uitp.org

 

vodoravna delilna črta