Jelovec, Bresternica in so zdaj povezani s CČN Maribor
vodoravna delilna črta
19.11.2015

 

Naselja Jelovec, Bresternica in Malečnik v Mestni občini Maribor so v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora – širše prispevno območje CČN Maribor dobila tri kilometre novega kanalizacijskega sistema in dve črpališči ter so zdaj povezana s centralno čistilno napravo Maribor. Dela na terenu so se zaključila avgusta letos, Mestna občina Maribor pa je za novozgrajeni del omrežja že pridobila tudi pravnomočno uporabno dovoljenje. Skupna vrednost gradbenih del projekta v Mestni občini Maribor znaša 781.030,38 € brez vključenega DDV. Kohezijski sklad Evropske unije je prispeval 532.030,06 €, Republika Slovenija 93.887,69 €, preostanek sredstev pa je zagotovila občina sama.
 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Razlagalno gradivo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sporočilo za javnost
vodoravna delilna črta