Uvedba plačljivega parkiranja v Coni 9
vodoravna delilna črta
17.11.2015

Sektor za komunalo in promet obvešča javnost, da bo dne 1. 12. 2015 vzpostavljen režim obveznega plačevanja parkirnine za parkiranje na parkirnih mestih na/ob občinski cesti na območju CONA 9. Sprememba prometnega režima s plačevanjem parkirnine bo zajemala parkirišča na Jezdarski ulici, Žitni ulici (razen zahodna stran vozišča med Jezdarsko in Žolgarjevo), Puškinovi ulici in delu ulice Ob železnici (med Žitno in Gorkega ulico).
 
Parkirnin bo mogoče poravnati na štirih parkirnih avtomatih, postavljenih na naslednjih lokacijah: v križišču Jezdarske in Puškinove ulice, v križišču Jezdarske in Žitne ulice, v križišču Žitne in Žolgarjeve ulice in na ulici Ob železnici (med Žitno in Puškinovo ulico). Cena parkiranja znaša 0,50 € za uro parkiranja. Pri družbi Nigrad d.d. je omogočen nakup vrednostne kartice, ki omogoča brezgotovinsko nakupovanje storitve parkiranja.
 
Stanovalci s stalnim prebivališčem na območju CONE 9, ki so lastniki ali najemniki vozila,  ter poslovni subjekti, ki imajo sedež na območju CONE 9, za potrebe parkiranja službenih vozil, lahko na podlagi vloge pridobijo dovolilnico, ki sicer ne zagotavlja prostega parkirnega prostora, a omogoča parkiranje po ugodnejši ceni. Cena dovolilnice za stanovalce znaša za vsako vozilo 144,00 € za dve leti parkiranja. Cena dovolilnice za poslovne subjekte pa znaša za 1. vozilo 144,00 € za eno leto parkiranja, cena za 2. vozilo 288,00 € za eno leto parkiranja in cena za 3. in vseh naslednjih vozil 432,00 € za eno leto parkiranja.  K ceni dovolilnice je potrebno prišteti še strošek upravne takse, ki za skladno z določili zakona o upravnih taksah za vlogo in izdajo dovoljenja znaša 26,66 €. Vloga je objavljena na spletni strani Mestne občine Maribor - http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=7562.

 

vodoravna delilna črta