Obvestilo o ureditvi prometnega režima v okolici pokopališča Pobrežje in pokopališča Gorca v Malečniku na dan 31.10.2015 in 1.11.2015.
vodoravna delilna črta
30.10.2015

OBVESTILO

 
 o ureditvi prometnega režima v okolici pokopališča Pobrežje in pokopališča Gorca v Malečniku na dan 31.10.2015 in 1.11.2015. 
 1. Za ves promet bo zaprt del Ceste XIV. divizije, med Osojnikovo in Šolsko ulico, dne 31. 10. 2015 od 01.00 ure  do dne 01. 11. 2015 do 23.00 ure;
 2. Na delu Ceste XIV. divizije med Osojnikovo ulico in Ulico bratov Greifov, bo uveden začasni enosmerni prometni režim - v smeri od Osojnikove ulice proti Ulici bratov Greifov,  dne 31. 10. 2015 od 01.00 ure do dne 01. 11. 2015 do 23.00 ure;
 3. Cesta Hrenca – Malečnik, ki vodi do pokopališča Gorca v Malečniku, bo dne 01.11.2015 od 6.00 do 21.00 urejena kot enosmerni promet od križišča v Hrenci proti križišču v Malečniku;
 4. Parkiranje osebnih vozil bo možno na:
  • parkiriščih ob Osojnikovi ulici, Cvetlični ulici, Prečni ulici (pri OŠ Borci za severno mejo), Kosovelovi ulici (pri MČ Pobrežje) in parkirišču ob hitri cesti;
  • površinah nad pokritim vkopom hitre ceste;
  • delu ulice Borcev za severno mejo in zahodnem vozišču Ceste XIV. divizije med Osojnikovo ulico in Ulico bratov Greifov.
 
Urad za komunalo, promet in prostor, poziva:
prebivalce Maribora, da za prevoz na in iz pokopališča uporabljajo javna prevozna sredstva, ki bodo v teh dneh vozila bolj pogosto in opravljala dodatne vožnje:
 • S pričetkom ob 08.20 uri na relaciji Avtobusna postaja Mlinska, Partizanska, Trgovski center City, Glavni trg,  Pobreška cesta, Osojnikova do pokopališča Pobrežje, na vsakih 20 min; Redna linija št.3 – Pobrežje – Brezje vozi  po nedeljskem in prazničnem voznem redu.             
 • Dodatne vožnje  bodo tudi na relaciji Avtobusna postaja Mlinska Partizanska, Trgovski center City, Glavni trg, Pobreška cesta, Čufarjeva (dom Danice Vogrinec), Veljka Vlahoviča, Brezje do pokopališča Dobrava s pričetkom ob 07:45 uri,  na vsakih 30 min; Redna linija št.12 – HIMO-Pokopališče Dobrava vozi po nedeljskem in prazničnem voznem redu.
 • Dodatne vožnje bodo tudi na relaciji Avtobusna postaja Mlinska, Gosposvetska rondo, pokopališče Dobrava, Gosposvetska rondo, Avtobusna postaja Mlinska v času od 9:00 z odhodom iz Avtobusne postaje Mlinska in zadnjim odhodom iz pokopališča Dobrava ob 17:45 uri.
 • Udeležence v  prometu, da s previdno vožnjo in hojo zagotovijo varno in neovirano odvijanje prometa;
 • Pozivamo tudi obiskovalce pokopališč, da ne ustavljajo in parkirajo vozil na nedovoljenih mestih (zelenice, pločniki, kolesarske steze, uvozi na dvorišča…) ter, da upoštevajo navodila Policije in  Medobčinskega redarstva, ki bodo prisotni na omenjenih lokacijah in okoliških cestah.
 
 

vodoravna delilna črta