78 predlogov projektov za MČ Radvanje
vodoravna delilna črta
27.10.2015

 

Prebivalci Mestne občine Maribor so podali kar 78 predlogov projektov pri porabi namenskih sredstev v MČ Radvanje.
Z 22. oktobrom se je zaključilo zbiranje predlogov projektov, ki jih bodo strokovne službe MO Maribor pregledale in finančno ovrednotile ter 22. novembra predale v glasovanje prebivalcem mestne četrti Radvanje. MO Maribor bo izglasovane projekte s prioritetnega seznama po vrsti od najbolj podprtih navzdol, do predvidene porabe skupnega zneska 100.000 EUR, uvrstila v proračun za leto 2016.
 
Mestna četrt Radvanje je prva mestna četrt, ki pilotno uvaja model za soodločanje pri porabi javnih namenskih sredstev v skladu s smernicami Evropske listine o lokalni samoupravi. Občani MO Maribor so se zelo dobro odzvali in uporabili priložnost soodločanja, ki jo ponuja pilotni projekt participatorni proračun. Večina izmed 78 prispelih predlogov je bila oddana preko spletne strani, preostali so bili oddani osebno ali po pošti. Predlogi obsegajo več vsebinskih področij znotraj katerih so na primer ureditev razgibalnice oziroma trim steze, izdelava spletne strani za MČ Radvanje, ureditev boljše infrastrukture za pešce in kolesarje, preplastitev cest, ureditev odvodnjavanja, ki ob dežju poplavlja, pomoč starejšim na domu ali sosedska borza storitev in znanj.
 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Sporočilo za javnost
vodoravna delilna črta