Zaposlitveni dan za invalide v Mariboru 8.10.2015
vodoravna delilna črta
5.10.2015

 

V četrtek, 8. 10. 2015, ob 10. uri bomo na Območni službi Maribor Zavoda za zaposlovanje skupaj s partnerji organizirali dogodek Zaposlitvene priložnosti za invalide. Potekal bo v Kariernem središču na Gregorčičevi ulici 15 v Mariboru.
 
Predstavili se bodo delodajalci, ki imajo prosta delovna mesta za invalide, nimajo izpolnjene kvote za zaposlovanje invalidov ali se čutijo družbeno odgovorne in s tem dajejo možnosti zaposlovanju ranljivih skupin. Osebe s statusom invalidnosti, ki so prijavljene med brezposelnimi, se bodo imele priložnost predstaviti delodajalcem in se z njimi dogovoriti za zaposlitev v okviru vsega, kar znajo in zmorejo delati.
 
Na dogodku bodo navzoči tudi izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, od katerih bodo osebe s statusom invalidnosti lahko dobile informacije o izvajanju programa zaposlitvene rehabilitacije, prepoznali kakšno priložnost zase in se odločili za vključitev v program.
 
Potekala bo predstavitev osebnega dopolnilnega dela, kot druga možnost za osebe s statusom invalidnosti. Predstavitev bo izvedla Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA skupaj z zunanjimi izvajalci.
 
V okviru dogodka bo potekala tudi okrogla miza, na kateri bodo sodelovali predstavniki Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, Inštituta RS za socialno varstvo, centri za socialno delo, izvajalci zaposlitvene rehabilitacije in predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje. Razpravljalo se bo o rezultatih študije »Podlage za pripravo in zagon programov socialne aktivacije«, o sistemskih rešitvah na področju invalidskega varstva in o vlogi zaposlitvene rehabilitacije v procesu razvoja poklicne kariere invalidov.  Namen okrogle mize je oblikovanje predlogov za izboljšanje politik in programov na tem področju.

vodoravna delilna črta