Projekt ZORA v Mariboru
vodoravna delilna črta
25.9.2015

 
Danes je v Mariboru potekala novinarska konferenca, kjer je bil predstavljen potek in rezultati projekta ZORA in kasneje tudi ogled Centra za kratkotrajno bivanje otrok z avtistično motnjo, ki je v Mariboru svoja vrata odprl v mesecu avgustu. Na novinarski konferenci so sodelovali doc. dr. Marta Macedoni Lukšič, dr. med., Zavod Inštitut za avtizem in sorodne motnje, vodja projekta, Melita Petelin, podžupanja Mestne občine Maribor, Britta Nilsson, psihologinja, The National Autism Unit, Oslo University Hospital, mag. Barbara Toplak  Perovič, univ. dipl. prav., Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor in Inge Zorec, Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke.
 
Avtizem je najhitreje naraščajoča razvojna motnja. Pogostnost avtizma je v zadnjih dveh desetletjih narasla za več 10x, kar pomeni, da prizadene več kot 1 % populacije. Avtizem ostaja stalnica skozi vse življenje, ravno tako tudi potreba po pomoči in podpori. Zgodnja terapija in kasneje ustrezno šolanje ob strokovnjakih, ki imajo znanje s področja posebnih potreb teh otrok, tako bistveno zmanjša tudi finančno breme, ki ga ima družba zaradi razvojnih in vedenjskih specifičnosti teh oseb. V Sloveniji so otroci z avtizmom prikrajšani predvsem na področju zgodnje terapevtske obravnave, njihovi starši pa nimajo potrebnega znanja in podpore. Poleg tega v Sloveniji pogrešamo izobraževalni program za strokovnjake, ki delajo z osebami z avtizmom.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Center za kratkotrajno bivanje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Novinarska konferenca
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Sporočilo za medije
vodoravna delilna črta