Zaznano zmanjšanje števila osebnih vozil v mestnem jedru
vodoravna delilna črta
24.9.2015

 
S ciljem uresničevanja Celostne prometne strategije v okviru Evropskega tedna mobilnosti z začasno testno prometno ureditvijo na Koroški cesti v Mestni občini Maribor nadaljujemo z meritvijo prometa in spremljanjem vedenja voznikov na 13-tih ulicah. Na podlagi tega v Mestni občini Maribor pripravljamo načrte za trajno ureditev prometa in mestnega jedra. S tem sledimo smernicam Evropske unije in Ministrstva za infrastrukturo in prostor in želimo zmanjšati promet osebnih vozil v mestnem jedru za 15 odstotkov do leta 2020 ter se približati praksam ostalih evropskih mest.
 
Dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, je ob tem povedal: »S sprejetjem celovito zastavljene strategije na mestnem svetu smo se zavezali k uresničevanju vizije, da v Mariboru zmanjšamo odvisnost od uporabe avtomobila, hkrati pa spodbudimo oživljanje mestnega središča, ki naj postane privlačno, prijazno in varno za bivanje, poslovanje in preživljanje prostega časa za vse. Želimo si že pripravljene rešitve za prenovo javnih površin tudi uresničiti. Poleg zagotavljanja finančnih sredstev pa zaradi nerešene problematike prometa v mestnem jedru, z začasno ureditvijo in meritvami, pridobivamo podatke, s katerimi bomo v naslednjih korakih v sodelovanju s stroko iskali odgovore na odprta vprašanja, saj kompleksna vprašanja, kako preusmeriti promet ob celoviti zapori ali delni zapori tako Koroške ceste in Lenta, do sedaj niso bila razrešena. V skladu z napovedmi se bo 27. septembra zaključilo testno obodbje, 28. septembra bo po Koroški cesti ponovno stekel ves promet. Naš cilj pa ob tem ostaja trajnostna ureditev prometa v mestnem jedru, ki nam bo omogočila uresničevanje prenove javnih prostorov in mestnega jedra, za katere že imamo v celoti ali delno pripravljeno dokumentacijo. Želimo si, da bi na osnovi letos zbranih podatkov in narejenih strokovnih zaključkov, naslednje leto Koroško cesto še za daljše obdobje odprli za kolesarje, pešce in javni promet, vse s ciljem trajnostne ureditve prometa in javnih površin v mestnem jedru.«
 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Gibanje števila vozil
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Koroška cesta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Lent
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Sporočilo za medije
vodoravna delilna črta