Začetek pilotnega projekta Participatorni proračun
vodoravna delilna črta
22.9.2015


Mestna občina Maribor je podprla pilotni projekt uvajanja participatornega proračuna v MČ Radvanje, ki je prva mestna četrt, ki pilotno uvaja model za soodločanje pri porabi javnih namenskih sredstev v skladu s smernicami Evropske listine o lokalni samoupravi. Prebivalci Mestne občine Maribor bodo tako od 22. septembra en mesec zbirali predloge o investicijah, ki jih bodo strokovne službe Mestne občine Maribor finančno ovrednotile. Pričakujemo, da bodo občani predlagali projekte v vrednosti približno 20.000 EUR. Župan in mestna uprava si bosta prizadevala za realizacijo v skupni vrednosti do 100.000 EUR.

Participativni proračun trenutno ni specifično definiran v slovenski zakonodaji in Mestna občina Maribor k temu pristopa skupaj s pobudo civilne družbe po vzoru evropskih mest, kjer prebivalci že odločajo o prioritetnih investicijah znotraj predvidenega proračuna. Gre torej za neposredno določanje prioritetnega vrstnega reda izvajanja projektov v mestnih četrtih. Iz predlaganih projektov bodo občani z glasovanjem oblikovali prioritetno listo. Projekti, ki bodo prejeli največ glasov bodo vključeni v proračun in si bomo prizadevali za njihovo realizacijo. Za uspešno izvedbo projekta se mora glasovanja, ki bo potekalo 22. novembra, udeležiti najmanj 5% volilnih upravičencev v MČ Radvanje.

Dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, je pri tem povedal: »Vzporedno z delom delovne skupine sem imel pogovore s pristojnimi organi za lokalno samoupravo na državni ravni, ki z veliko pozornostjo spremljajo kaj se v Mariboru dogaja. Veseli me, da smo v tem primeru v mestu Maribor nosilci pozitivne zgodbe. Ker gre za pilotni projekt, upam, da bo uspešen in da ga bomo lahko izpilili ter prenesli tudi na druge mestne četrti in krajevne skupnosti.«

Metod Dolinšek, predsednik delovne skupine za uvedbo pilotnega projekta Participatorni proračun, je dodal: »Model participatornega proračuna predvideva, da se zaradi soodločanja izboljša kakovost življenja in zadovoljstvo ljudi. Soodločalo se bo o manjših projektih, ki pa so pomembni za mestno četrt in za občane. Namen je, da občani stopimo skupaj in skupaj sooblikujemo mestno infrastrukturo.«

Matic Primc, predstavnik skupine Odločaj o mestu, član delovne skupine za uvedbo pilotnega projekta Participatorni proračun, je še dodal: »S pilotnim projektom se prvič v Sloveniji uvaja participatorni proračun, kakršnega je predlagala pobuda Odločaj o mestu in ki se je v mnogo mestih po svetu že izkazal kot odličen mehanizem za vključevanje občanov v postopke odločanja. S pilotnim projektom bo Mestna občina Maribor identificirala morebitne težave pri izvajanju ter pridobila izkušnje, na podlagi katerih bo participatorni proračun postopno razširila na vse mestne četrti in krajevne skupnosti in ga vsebinsko poglobila.«

Predlogi s strani vseh občanov Mestne občine Maribor se pričnejo zbirati danes, 22. Septembra, preko spletne aplikacije na www.mariborpp.si, osebno na sedežu MČ Radvanje, Lackova 43, ob uradnih urah ali z obrazcem po pošti na sedež MČ Radvanje in do 25. oktobra. Uradne ure za dodatne informacije in oddajo predlogov bodo v MČ Radvanje v ponedeljek in petek 8.00 – 12.00 in v sredo od 14.00 – 16.00. Omenjen urnik bo v veljavi do 22.10.2015.


vodoravna delilna črta