Javno zbiranje ponudb za kolesarsko stezo Flow line na Pohorju
vodoravna delilna črta

 

Mestna občina Maribor je danes objavila javno zbiranje ponudb za oddajo kolesarske steze Flow line v najem. Ta je ena izmed treh kolesarskih stez, ki so se uporabljale v okviru Bike parka na Pohorju in je tudi edina, ki ima trenutno vsa dovoljenja za uporabo.
 
Z objavljenim javnim zbiranjem ponudb bo Mestna občina Maribor iskala upravljavca za kolesarsko stezo Flow line. Zbiranje ponudb je objavljeno po tem, ko je MO Maribor pridobila vsa potrebna dovoljenja in soglasja za obratovanje kolesarske steze. Flow line je najdaljša in najbolj uporabna od treh kolesarskih stez, ki so se uporabljale v Bike parku na Pohorju. V primeru legalizacije vseh treh kolesarskih stez hkrati bi bili birokratski postopki predolgi in nobene od stez ne bi bilo mogoče uporabljati že letos. Je pa v teku že postopek za pridobivanje dovoljenj za preostali dve stezi.
 
Zainteresirani upravljavci bodo imeli 15 dni časa, da se prijavijo na objavljen razpis za najem kolesarske steze. Zaradi časovne omejenosti obratovanja kolesarske steze (zaključek sezone praviloma zadnji vikend v oktobru), bo Mestna občina Maribor nemudoma naročila nujna vzdrževalna dela na sami progi in objektih, da bo po zaključenem postopku izbrani ponudnik lahko takoj pričel z obratovanjem. Zaradi neobratovanja in zanemarjenosti v preteklem obdobju je nujno potrebno izvesti vzdrževalna dela, za katera se ocenjuje, da bo potrebno dva tedna. V kolikor bi tudi ta vzdrževalna dela prepustili izbranemu ponudniku, bi se otvoritev kolesarske steze zamaknila v oktober, tako pa bi lahko kolesarsko stezo odprli že konec septembra.  


vodoravna delilna črta