Obvestilo in vloga za izdajo dovolilnice za prebivalce Koroške ceste
vodoravna delilna črta

Obveščamo vas, da bo od 6. septembra 2015, na delu Koroške ceste v Mariboru med Glavnim trgom in Prežihovo ulico, na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 82/13 - ZPrCP-UPB2), uvedena eksperimentalna prometna ureditev. To pomeni preizkus implementacije novega prometnega režima na določenem delu ceste, upoštevajoč nastale posledice in iskanje ustreznih rešitev. Namen je pridobiti podatke o odvijanju prometa ter sprejem ukrepa med občani ter drugimi dnevnimi obiskovalci mesta. Eksperimentalna prometna ureditev dela Koroške ceste bo zajemala omejevanje prometa motornih vozil na odseku med Glavnim trgom in Strossmayerjevo ulico. Na tem odseku bo dovoljena vožnja vozilom z dovolilnico in vozilom javnega potniškega prometa ter seveda intervencijskim vozilom. Dovolilnico lahko pridobijo stanovalci tega območja in lastniki oziroma najemniki poslovnih prostorov, kakor tudi ostali, ki bodo do teh dostavljali blago.

Dovolilnice je mogoče pridobiti na Mestni občini Maribor, Uradu za komunalo, promet in prostor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

Več v priloženem dokumentu, zraven pripenjamo tudi vlogo za izdajo dovolilnice.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obvestilo in vloga za izdajo dovolilnice za prebivalce Koroške ceste
vodoravna delilna črta