Mandat 2002 - 2006 Stališča
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Zaključnemu računu proračuna MOM za leto 2005 GMS - 585 za 39. sejo mestnega sveta  - 27. seja odbora, 21. junija 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Poročilu o delu in zaključnemu računu Zavoda za turizem Maribor za poslovno leto 2005 - GMS 516 - za 36. sejo MS  - 25. seja odbora 15. marca 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k nekaterim gradivom za 33. sejo Mestnega sveta  - 23. seja odbora 7. decembra 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o proračunu mestne občine maribor za leto 2006 - prva obravnava in Načrtu razvojnega programa za obdobje 2006 do 2009 - prva obravnava  - 22. seja odbora 26. oktobra 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k izhodiščem ozirome usmeritvam za pripravo proračuna Mestne občine Maribor za leto 2006 GMS - 426  - 21. seja 21. septembra 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2005 - duga obravnava  - 18. seja odbora 1. junij 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k regionalnemu razvojnemu programu statistične regije Podravje in informaciji o gospodarskih gibanjih v mestni občini Maribor GMS – 331  - 15. seja odbora 23. februar 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 19. sejo mestnega sveta  - 12. seja odbora 20. oktobra 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 15. sejo Mestnega sveta  - 10. seja odbora 24. marca 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 10. sejo Mestnega sveta  - 7. seja odbora 22. oktobra 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče odbora za gospodarstvo k odloku o proračunu mestne občine maribor za leto 2003  - 4. seja odbora 10. aprila 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Poročilu o postopku in zaključku likvidacije nad družbo Mariborski sejem in predlog razdelitve premoženja gms – 034  - 3. seja odbora 24. marca 2003
vodoravna delilna črta