Nepovratna sredstva in garancije za kredite za razvoj mikro, malih in srednjih podjetij
vodoravna delilna črta

 

Mariborska razvojna agencija p.o. in Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. obveščata, da bosta, predvidoma 5. 6. 2015, v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter sodelujočimi bankami, objavili razpisa ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem (RGS) za Podravje in Koroško. Mikro, mala in srednja podjetja iz Podravja in Koroške regije bodo lahko pridobila garancijo za pridobitev dolgoročnih bančnih kreditov, dodatno pa bodo lahko ta podjetja iz problemskega območja z visoko brezposelnostjo – Maribora s širšo okolico – pridobila tudi nepovratna sredstva za manjše začetne naložbe.


Več informacij najdete v prilogi.

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Priloga
vodoravna delilna črta