Sestanek županov obdravskih občin zaradi bojazni o negotovi prihodnosti družbe DEM
vodoravna delilna črta

 

Župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec je danes v Mestni hiši Rotovž sklical sestanek županov obdravskih občin, ki so lani podpisali pismo, s katerim so se zavzeli za ponovno selitev sedeža HSE v Maribor. Župani so se sestali zaradi bojazni o negotovi prihodnosti družbe DEM in seznanitve s procesi, ki trenutno potekajo v omenjeni družbi. Srečanju županov se je pridružil tudi predsednik sveta delavcev DEM Vladimir Šega, ki je uvodoma pojasnil, da v družbi DEM poteka postopek izredne notranje revizije. »Opažamo nekorektne korake v DEM in dobivamo informacije, da je izredna notranja revizija uvedena z namenom zamenjave vodstva družbe. Prav tako nas opozarjajo, da HSE načrtuje najem večjega kredita, garancijo za katerega pa bi morala zagotoviti DEM. Ko HSE več ne bi mogel kredita odplačevati, bi le-tega morala prevzeti družba DEM, kar bi jo finančno uničilo. Po naši oceni tako ne gre samo za željo po zamenjavi vodstva, temveč tudi za finančno izčrpavanje DEM, temu pa bi sledila neizbežna privatizacija družbe, česar pa kot predstavniki lokalne skupnosti ne smemo dopustiti. Želja po zamenjavi vodstva DEM je zato nedopustna. Nesprejemljivo je vodenje in izkoriščanje naravnih potencialov regije brez vednosti in usklajenosti lokalne skupnosti. Zahtevamo, da HSE ustavi vse morebitne postopke glede razrešitve vodstva in prekine z netransparentnim upravljanjem z DEM,« je na sestanku izpostavil župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec.
 
Župani so soglasno izrazili nestrinjanje z interesom HSE za razrešitev vodstva DEM, brez predhodnega posveta z župani regije. Ob tem odločno protestirajo proti izčrpavanju regionalnega vira in usmerjanju izven regije. MO Maribor bo v ta namen tudi preučila evropsko zakonodajo, na podlagi katere bi se morali dobički iz elektrarn usmeriti v regijo, kjer elektriko proizvajajo. Župani so ob tem izrazili tudi zahtevo, da se nemudoma vzpostavi nadzorni svet DEM, katerega član mora biti tudi predstavnik lokalne skupnosti.
 

Župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec se bo skupaj z nekaterimi župani obdravskih občin še ta teden sestal z generalnim direktorjem HSE g. Blažem Košorokom in finančnim direktorjem HSE g. Stojanom Nikolićem, kjer jim bo predstavil stališča lokalne skupnosti z namerami HSE in izpostavil zahteve, ki so jih župani sprejeli na današnjem sestanku. Župani obdravskih občin soglasno zahtevajo prenos sedeža HSE v Maribor, saj bi le-ta pomembno vplival na izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja regije.

 


vodoravna delilna črta