MOM med prejemniki priznanja Pešcem varna in prijazna občina
vodoravna delilna črta

 

V okviru nacionalne preventivne akcije Pešec, je Javna agencija Republike Slovenije za varnost promet (AVP) v oktobru 2014 objavila javni natečaj za lokalne skupnosti za podelitev priznanja »Pešcem varna in prijazna občina«.
Namen je, da se lokalne skupnosti, ki so v zadnjih štirih letih izvedle največ konkretnih ukrepov (infrastrukturnih, preventivnih, nadzorstvenih in izobraževalnih) in prispevale k večji varnosti pešcev izpostavi in promovira na nacionalni ravni.
 
Na natečaj so se prijavile naslednje občine, ki so jih razvrstili v tri kategorije:
·   v kategoriji manjših občin: Kobarid, Razkrižje, Velika Polana, Mislinja, Ljubo ob Savinji ;
·   v kategoriji srednjih občin: Ravne na Koroškem, Medvode, Škofja Loka, Ormož, Ljutomer, Žalec, Litija, Kočevje, Radlje ob Dravi, Krško, Videm pri Ptuju;
·   v kategoriji mestnih občin: Ptuj, Velenje, Ljubljana, Maribor, Celje;
 
Strokovna komisija v sestavi predstavnikov AVP ter drugih organov, sodelujočih na področju prometne varnosti, je vse prejele prijave skrbno pregledala, preučila vsebino ter za nekaj izbranih v ožji izbor opravila tudi terenski ogled Strokovno komisijo so sestavljali:
Komisija je posamezne vloge obravnavala in ocenjevala na podlagi vnaprej določenih kriterijev skladno z javnim natečajem:
-          raznolikost ukrepov za večjo varnost pešcev (z različnih področij prometne varnosti)
-          izvedba konkretnih infrastrukturnih ukrepov (večje število, večja raznolikost)
-          celovitost reševanja problematike varnosti pešcev (programi varnosti, delovanja občinskih SPV, načrti varnih šolskih poti…)
-          vključevanje in povezovanje različnih deležnikov
-          promocija aktivnosti in ukrepov na lokalni ravni ali širše
-          inovativnost posameznih ukrepov
-          uporabnost in možnost prenosa ukrepov kot primerov dobre prakse
-          spremljanje in analiza varnosti pešcev in učinkov ukrepov
-          dodatno večja problematika varnosti pešcev ter aktiven pristop k reševanju te problematike
 
Komisija je ob zaključku podala splošno oceno prispelih vlog:
Prispelih vlog je bilo iz 21 lokalnih skupnosti, glede na posamezno kategorijo je bilo 5 mestnih občin, 11 srednje velikih občin (nad 5.000 prebivalcev) ter 5 manjših občin (do 5.000 prebivalcev). Pri manjših občinah je opazno, da je število izvedenih ukrepov ter celotna dokumentacija manj obsežna, kar je verjetno posledica tako pomanjkanja strokovnih kadrov za izvajanje ukrepov ter vodenje dokumentacije, pomanjkanja finančnih virov za izvajanje ukrepov, izražena problematika reševanja in izvajanja ukrepov na državnih cestah znotraj naselij, manj obremenjene ceste in posledično tudi manjša problematika varnosti v splošnem . Razlike med posameznimi lokalnimi skupnostmi so kar velike. V splošnem komisija ugotavlja, da so bile pomanjkljivosti večine prijav inovativnost posameznih ukrepov za večjo varnost pešcev, odsotnost spremljanja učinkov po izvedenem ukrepu ter promocija aktivnosti in ukrepov tudi na lokalni ravni. Kot pozitivno pa komisija izpostavlja relativno veliko število raznovrstnih ukrepov, tudi v manjših občinah ter tudi kljub finančni krizi v letih 2011-2014. Prav tako je večinoma zelo dobra vključenost različnih deležnikov, ter v nekaterih primerih zelo dobro zagotovljena celovitost in sistematične pristop pri urejanju in nadgradnji zagotavljanja varnosti pešcev.
 
Naziv »Pešcem varna in prijazna občina« v letu 2015 se podeli v kategoriji mestnih občin Mestni občini Maribor 
 
Obrazložitve:
Mestna občina Maribor: Mestna občina Maribor je celovito pristopila k reševanju problematike varnosti pešcev na celotnem območju občine (ne samo v središču mesta, temveč tudi v drugih manjših zaselkih). Izvedli so številne in raznolike infrastrukturne ukrepe za večjo varnost pešcev, nekatere inovativne, ali zahtevnejše, ter druge kot nadgradnjo urejanja obstoječih ukrepov. Na podlagi ocene sredstev je bilo po oceni vloženih preko 2,5 mil eur, za navedenih preko 70 različnih infrastrukturnih ukrepov. Nekateri ukrepi so zelo inovativni oz. nadstandardni (glede na tehnične specifikacije za površine za pešce) v slovenskem prostoru in kažejo na razvojno usmeritev lokalne skupnosti, v iskanje novih rešitev (LED diode, prikazovalniki, odštevalniki časa, taktilne oznake za slepe in slabovidne, preventivna digitalna sporočila na avtobusnih postajališčih itd.). Izvedeni ukrepi so izredno dobro predstavljeni, opisani ter s finančno konstrukcijo potrebno za izvedbo. Prav tako so aktivnosti za večjo varnost pešcev celovite in v povezovanju različnih deležnikov, tako na ravni lokalne skupnosti, kot širšega sodelovanja s prostovoljci in nevladnimi organizacijami. S preventivnega področja so izvedene številne preventivne aktivnosti za pešce (preventivni dogodki, akcije začetek šole in bodi preViden, terenske akcije z osveščanjem pešcev in razdeljevanjem odsevnikom, izvedba opazovanja vedenja pešcev itd.). Prav tako se vključujejo tudi drugi deležniki  s svojimi aktivnostmi kot je nadzor s strani Policije in občinskega redarstva.  Izvaja se tudi sprotno spremljanje in analiza varnosti pešcev v sodelovanju s PU Maribor.
 
Posamezne lokalne skupnosti prejemnice naziva »Pešcem varna in prijazna občina« so na posebni podelitvi prejele:
-          priznanje »Pešcem varna in prijazna občina«
-          promocijsko zastavo s stojalom z nazivom »Pešcem varna in prijazna občina«, ki jo lahko postavijo na vidno mesto pred ali v občinski stavbo
 
 
 
 

 

 


vodoravna delilna črta