Prehod na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014
vodoravna delilna črta

 

Na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo je objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014: http://www.mju.gov.si/.
Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu objavljeno tudi na straneh:
 http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/ (podpoglavje: Poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo).


vodoravna delilna črta