Seja Odbora za kulturo Državnega zbora RS
vodoravna delilna črta


Podžupanja Mestne občine Maribor Jelka Černivec se je skupaj z vodjo Urada za mladino in kulturo Danielom Sajkom ter podpredsednico Odbora za kulturo MOM Majo Tašner udeležila 1. seje Odbora za kulturo v Državnem zboru RS, ki je potekala v četrtek, 5. februarja 2015. Na sejo so bili povabljeni tudi predstavniki mariborskih javnih zavodov in nevladnih organizacij.
 
Na seji je bila obravnavana točka dnevnega reda »Problematika financiranja kulturnih programov na občinskih ravneh s poudarkom na Mestni občini Maribor«. Podžupanja je poudarila, da so Izhodišča proračuna za leti 2015 in 2016, ki so bila predstavljena v začetku decembra, izhodišča po računovodskih deležnikih in ne proračun, kot so si nekateri to razlagali. Izpostavila je možnosti novih virov financiranja (NUSZ, prodaja občinskih zemljišč) ter predstavila rezultate pogajanj  s predstavniki Vlade RS v zvezi s povprečnino občinam.
 
Predstavniki mariborskih javnih zavodov in nevladnih organizacij so izpostavili problem zmanjšanja sredstev financiranja za kulturo tako s strani občine kot tudi države.
 
Seja je bila po dveh urah razprave prekinjena.    


vodoravna delilna črta