Obvestilo - Delovanje OŠ in pogodbeni avtobusni prevoz šolarjev
vodoravna delilna črta


Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, glede ravnanja ob izjemnih vremenskih razmerah, ki se napovedujejo za jutrišnji dan, so pristojni na Uradu za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost MO Maribor poslali dopis ravnateljem osnovnih šol. Vodstva šol pozivajo, da glede na raznolikost umeščenosti mariborskih osnovnih šol v prostor, sami presodijo ali bodo imeli pouk, glede na varen prihod učencev in zaposlenih v šolo. Za prisotne učence bodo šole organizirale varstvo.
 
Do tega trenutka je pouk za jutri odpovedala OŠ Malečnik, varstvo za prisotne učence pa bo zagotovljeno.
 
Glede na vremenske razmere in način prihoda učencev v šolo (peš, z rednim avtobusom) naj starši odločijo ali bo otrok šel v šolo ali ne. Organizacijo pouka bodo šole prilagodile prisotnosti učencev.
 
Za prevoz pogodbenih avtobusov (OŠ Kamnica, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Malečnik, OŠ Gustava Šiliha, OŠ Rada Robiča Limbuš, Center za sluh in govor) bo odločitev podal prevoznik jutri, v petek, 6. februarja 2015, zjutraj, ko bodo znane razmere na cestah. Odgovorne osebe naštetih šol bodo v kontaktu s podjetjem Arriva, starše otrok pa bodo že vnaprej obvestili o možnosti odpovedi šolskega prevoza. OŠ Malečnik je že obvestila prevoznika o odpovedi pouka in prevoza.
 
Prav tako smo pozvali osnovne šole, da vse informacije sproti objavljajo na spletni strani  šole.


vodoravna delilna črta