Pristojne službe MO Maribor pripravljene na napovedano obilno sneženje
vodoravna delilna črta


Za svojo varnost in zmanjšanje morebitne škode lahko veliko postorijo tudi občani.
 
Zaradi rdečega alarma, ki ga je izdal ARSO zaradi napovedanega obilnega sneženja ter močnega vetra na področju Maribora, so vse pristojne službe v MO Maribor v polni pripravljenosti. Zimske službe Nigrada in Snage so okrepile ekipe, ki bodo odšle na teren takoj, ko se bo pokazala potreba. Pristojne službe ter vodstvo MO Maribor občanke in občane prosijo, da so v primeru uresničitve napovedi strpni ter upoštevajo priporočila in navodila pristojnih služb.

Civilna zaščita opozarja na nevarnosti, ki v takem primeru grozijo zaradi teže snega in vetra. Obiskovalci parkov in tistih trgov na območju MO Maribor, kjer rastejo večja ter starejša drevesa naj bodo še posebej pazljivi oziroma naj se na omenjenih površinah ne zadržujejo. Zaradi morebitnih odlomov vej ali celo podrtja dreves lahko pride do poškodb obiskovalcev. Občane tudi opozarjajo na povečano možnost poledice na navedenih površinah, saj se navedene površine zaradi ohranjanja naravnega habitata v času zimske službe ne posipavajo s soljo ampak zgolj z večjo granulacijo peska. Občane tudi pozivajo, da ne zadržujejo v bližini daljnovodov, saj lahko pride do pretrganja električnih kablov. V primeru, da naletijo na pretrgan kabel, pa se ga naj ne dotikajo, saj je lahko tudi pod napetostjo in zato smrtno nevaren. V primeru uresničitve napovedi vremenoslovcev lahko pride tudi do začasnih izpadov dobave električne energije. Občani lahko zmanjšajo morebitno škodo na svoji posesti tudi s sprotnim otresanjem snega z dreves, anten in vseh izpostavljenih površin.

Civilna zaščita poziva občane, da redno spremljajo informacije v zvezi z vremenskimi razmerami, da poskušajo površine pred stanovanjskimi objekti sproti čistiti sami, pri tem pa jih prosijo, da so v soseski pozorni in pomagajo tudi tistim, ki zaradi starosti ali bolezni tega sami ne zmorejo.

V podjetju Nigrad, ki je okrepil ekipe za izvajanje zimske službe, občane prosijo, da umaknejo vozila z ulic na dvorišča, kjer je to le mogoče ter da parkirajo le na eni strani ulic in tako omogočijo prehod ter odrivanje snega vozilom zimske službe. Opozarjajo tudi na to, da občani svojih vozil ne puščajo parkiranih pod drevesi ali na mestih, kjer zaradi teže snega lahko pride do lomov in poškodb vozil ali oseb. Na terenu bodo občanom v pomoč tudi dodatni informatorji.

V podjetju Snaga, ki je izvajalec čiščenja pločnikov, so na pluženje in soljenje pločnikov pripravljeni, občane pa opozarjajo, da so pozorni na morebitne poledenitve pločnikov, saj v primeru tako obilnega sneženja, kot ga napovedujejo, vseh površin ne bo mogoče hkrati očistiti. Za obisk osrednje tržnice, ki bo obratovala tudi ob sneženju, priporočajo primerno zimsko obutev. Hodnice tržnice in poti, ki vodijo na tržnico, bodo splužene, a previdnost, predvsem na izpostavljenih delih, ki lahko poledenijo, ne bo odveč. Veseli bodo pomoči občanov predvsem pri čiščenju pločnikov pred lastniškimi hišami in večstanovanjskimi objekti, če pa opazijo kakšno lokacijo, ki bi lahko bila zaradi zasneženosti še posebej nevarna za pešce, jih prosijo, da to sporočijo na brezplačno dežurno številko 080 72 97.

Ker je v petek predviden tudi odvoz odpadkov, se lahko zaradi vremenskih razmer zgodi, da smetiščno vozilo ne bo moglo do težje dostopnih terenov, zato se lahko zgodi, da kakšna posoda ostane tudi neizpraznjena. Občane prosijo za strpnost ter da posode za odpadke postavijo na običajno prevzemno mesto, pri čemer prosijo, da je posoda ob cesti nastavljena tako, da je ne zasuje snežni plug. Hvaležni bodo tudi, če bodo občani očistili sneg s pokrova posode.

Vodstvo MO Maribor še enkrat prosi občane, da se na pot odpravijo samo v nujnih primerih ter upoštevajo dejstvo, da bo le-ta trajala bistveno dlje. Hkrati občane tudi prosijo, da za poti uporabljajo javni prevoz, če je to le mogoče. Po informacijah Slovenskih železnic bodo v teh dneh vozili okrepljeni vlaki.


vodoravna delilna črta