Podaljšanje pogodbe za postavitev gostinskih vrtov - predložitev vlog za rabo javnih površin
vodoravna delilna črta

 

Mestna občina Maribor obvešča vse dosedanje uporabnike javnih površin za postavitev gostinskih vrtov, da je potrebno najkasneje do 1. marca 2015 pristojnemu upravnemu organu (Uradu za komunalo, promet in prostor) predložiti vlogo za rabo javnih površin za letno sezono 2015, ki traja od 1. aprila 2015 do 31. oktobra 2015. Vlogo je potrebno oddati z vsemi potrebnimi prilogami - skico ureditve z dimenzijami, orto-foto posnetek umestitve na javno površino in potrdilo, da so do MOM poravnane vse odprte obveznosti. Odlok o rabi javnih površin (MUV št. 9/2012, 7/2014 ) namreč v 3. členu med splošnimi pogoji za izdajo dovoljenja opredeljuje tudi izpolnitveni pogoj o poravnanih obveznostih do MOM.
 
Vlogo je potrebno posredovati pravočasno oz. najkasneje do navedenega datuma, da bo pristojna služba lahko pravočasno pripravila pogodbo o uporabnini in na ta način legalizirala najem javne površine, ki se uporablja. V kolikor se bo javna površina uporabljala brez ustrezne pogodbe, bo pristojni urad kršitev odstopili v reševanje pristojnemu prekrškovnemu organu z vsemi posledicami, ki iz tega izhajajo. Uporaba javne površine brez sklenjene pogodbe o uporabnini je v skladu z 18. členom odloka prekršek, za katerega se kaznujejo pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in odgovorna oseba pravne osebe.

 


vodoravna delilna črta