Cvetlična tržnica ostaja na Cesti XIV. divizije
vodoravna delilna črta

 

Najemnike cvetlične tržnice na Cesti XIV. divizije v Mariboru je podjetje Snaga danes obvestilo, da so kot upravljalec tržnične dejavnosti v Mariboru sprejeli predlog lastnika zemljišča, podjetja Florina, o višini najemnine za nepremičnino, kjer se ob pobreškem pokopališču izvaja cvetlična tržnica in s tem omogočili izvajanje tržnične dejavnosti na tej lokaciji v enakem obsegu kot doslej.

   

Predlog Florine o višini najemnine za predmetno lokacijo je Snaga skušala pridobiti vse od trenutka, ko je postalo jasno, da je cvetlična tržnica umeščena na lokacijo, ki ni v lasti Mestne občine Maribor. Večkrat jih je pozvala k posredovanju predloga, a ga do včeraj popoldan ni prejela. Dejstvo je, da bo Snaga do 30.6.2015, dokler upravlja s tržnično dejavnostjo, za predmetno lokacijo Florini plačevala najemnino, ki je nekajkrat višja od tiste, ki jo je doslej plačevala Mestni občini Maribor, a so tokrat, pojasnjujejo, izhajali iz stiske najemnikov, katerih preživetje je odvisno od te lokacije. Za njih se niti cene dnevne tržnine niti rezervacij ne bodo spreminjale.

 

Na sestanku so sodelovali predstavniki Mestne občine Maribor, Pogrebnega podjetja, Snage in najemnikov na Cesti XIV. divizije. Zavezali so se k doslednemu spoštovanju tržnega reda na cvetlični tržnici in poudarili nujnost spremembe prostorskega akta, ki bi določil lokacije tržnih miz na obeh mariborskih pokopališčih ter določil enote izgled tržnih miz.

 

V konkretni situaciji je bil pokazan posluh do najemnikov in njihovi interesi postavljeni na prvo mesto. Vse v želji po razvoju tržnične dejavnosti v našem mestu, ki je pogosto neupravičeno zgolj kritizirana.

 


vodoravna delilna črta