E-računi v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta

Mestna občina Maribor kot prejemnik e-računov
 
S 1.1.2015 morajo vsi proračunski uporabniki, med katerimi je tudi Mestna občina Maribor, prejemati e-račune od vseh pravnih oseb.
 
Za prejemanje e-računov se uporablja za Mestno občino Maribor sledeče podatke:
 
Naziv: MESTNA OBČINA MARIBOR
Naslov: ULICA HEROJA STANETA 1, 2000 MARIBOR
Račun: SI56012700100008403
Bic: UJPLSI20ICL
Matična:5883369
Davčna številka: SI12709590
 
 
V kolikor ne razpolagate s programom, ki omogoča izdajanje e-računov, se obrnite na banko, pri kateri imate svoj TRR. V primeru izdaje do 5 računov na mesec se lahko obrnite na Uprava za javne prihodke - telefon 014751635, 056121040.
 
 
Mestna občina Maribor kot izdajatelj e-računov
 
Mestna občina Maribor mora s 1.1.2015  izdajati e-račune vsem proračunskim uporabnikom, ostalim neproračunskim uporabnikom pa se bo izdajal račun v papirni obliki, enako kot je bilo do 31.12.2014. V primeru, da bi  posamezni neproračunski uporabnik želel prejemati e-račun, lahko na Mestno občino Maribor na elektronski naslov  e-racuni.UFP@maribor.si posreduje zahtevo, da vam v nadaljnje izdajamo e-račune, v kateri navedete sledeče podatke:
 
Naziv:
Naslov:
TRR:
Matična številka:
Davčna številka:
Kontaktna oseba:
 
V primeru potrebe po dodatnih pojasnilih sta s strani Mestne občine Maribor kontaktni osebi:
- pri prejemanju e-računov ga. Branka Atelšek 02-2201264
- pri izdajanju e-računov ga. Olga Krebs Kauran 02-2201269
 


vodoravna delilna črta