Konzorcij projekta TRIBUTE je zaključil več dejavnosti
vodoravna delilna črta


Konzorcij projekta TRIBUTE je zaključil več dejavnosti skupaj z uspešno predstavitvijo možnosti rabe platforme znanja TRIBUTE, kot bistvenega orodja za celovito izvedbo projekta. Zaradi omejitev potovanj in drugih omejitev zaradi pandemije COVID-19, smo potrebovali dinamično in interaktivno spletno orodje za lažjo izmenjavo informacij med partnerji projekta. V ta namen je bila na voljo platforma EUSAIR (ESP),  ki jo upravlja regija Marche, italijanski projektni partner projekta Interreg ADRION,  eusair Facility Point.
ESP je bil sprejet kot platforma znanja projekta TRIBUTE in je bil doslej uporabljen za organizacijo     on-line   srečanj med projektnimi partnerji. V prihodnosti se bo uporabljal za izmenjavo rezultatov pilotnih ukrepov in za izmenjavo najboljših praks z zainteresiranimi stranmi ter za sodelovanje v živih laboratorijih projekta TRIBUTE. Platforma bo ponudila funkcionalne in tehnične značilnosti za interakcijo med zainteresiranimi stranmi kot tudi za izmenjavo informacij. Dvostransko partnerstvo med eusair Facility Point in TRIBUTE projektom je dodana vrednost za program Interreg ADRION.

V zvezi s temeljnimi dejavnostmi projekta je večina partnerjev TRIBUTE začela aktivnosti v živih laboratorijih. Novi Sad je uspešno organiziral  6 srečanj. Občina Milano je imela začetno srečanje z izvajalci deljene mobilnosti. Ljubljana in Maribor sta za sredino decembra ločeno začrtala svoja srečanja, ostali projektni partnerji (Zagreb, Sarajevo, Podgorica in Patras) pa nameravajo v začetku leta 2022 zagnati svoje aktivnosti v živih laboratorijih.
Tribute metodologija za akcijski načrt bo dokončana v prihajajočih tednih, vključno s skupnim okvirom za izvajanje več pilot ukrepov, skladno s politiko, opredeljeno v nacionalnem načrtu za oživitev in odpornost, načrti trajnostne mobilnosti v mestih in drugih strateških projektih mobilnosti v mestih. S pristopom preko živih laboratorijev bomo lahko učinkovito naslavljali tudi ostale projekte trajnostne mobilnosti.

Za več informacij obiščite uradno spletno stran TRIBUTE projekta https://tribute.adrioninterreg.eu.vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Press release
vodoravna delilna črta