Z novim letom je zaživela spletna stran Skupne občinske uprave Maribor
vodoravna delilna črta

1. januarja je začela delovati spletna stran Skupne občinske uprave (SOU) Maribor. Dostopna je na povezavi: www.sou-maribor.si, na njej pa bodo objavljene pomembne in zanimive informacije za občane 18-ih občin: Maribor, Ruše, Šentilj, Rače-Fram, Miklavž na Dravskem polju, Duplek, Sveta Ana, Cerkvenjak, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Pesnica, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Benedikt in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Skupaj imajo te občine dobrih 203 tisoč prebivalcev.
 
SOU Maribor je začela delovati 1. januarja 2020 in opravlja nekatere skupne naloge za naštete občine. Namen skupnih občinskih uprav je, da v njih občine nekatere ali vse naloge občinskih uprav izvajajo skupaj, s čimer se optimizira in poceni njihovo delovanje.

V okviru mariborske SOU se trenutno izvaja šest nalog: varstvo okolja, civilna zaščita, urejanje prostora in notranja revizija, medobčinsko redarstvo in medobčinska inšpekcija. Katere naloge se lahko izvajajo v okviru skupnih občinskih uprav, je določeno z Zakonom o financiranju občin, podrobneje pa v občinskih odlokih. Zakonsko je določena tudi višina sofinanciranja, ki ga za vključenost v skupne naloge občine prejmejo iz državnega proračuna. Tam so zagotovljena tudi sredstva za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenim v skupnih občinskih upravah, te pa lahko pridobijo tudi sofinanciranje materialnih stroškov. Načrtuje se, da bo za leto 2022 za skupno izvajanje nalog država občinam v regiji sofinancirala okoli 1,2 milijona evrov stroškov.


vodoravna delilna črta