Center za pomoč na domu Maribor prejemnik Znaka strokovne odličnosti Socialne zbornice Slovenije
vodoravna delilna črta

Center za pomoč na domu Maribor, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor svojo skorajšnjo 20. obletnico delovanja obeležuje tudi s priznanjem Znak strokovne odličnosti, ki ga Socialna zbornica Slovenije podeljuje enkrat letno za zgledno opravljeno strokovno delo in vidne dosežke na področju socialnega varstva.

Kot je zapisano v uradni obrazložitvi: »Center za pomoč na domu kot svojo osnovno dejavnost izvaja javno službo pomoč družini na domu v obliki neposredne socialne oskrbe na domu. Zaposleni v zavodu pa se z različnimi aktivnostmi ter projekti uspešno vključujejo v razvoj sistemskih rešitev na področju integrirane oskrbe. Prav tako je center izkazoval vidne dosežke na področju socialnovarstvene dejavnosti kljub epidemiološkim razmeram, katere so od njih zahtevale hitre prilagoditve in inovativno reševanje nastalih situacij.«

Priznanje je istočasno potrditev našega dela in usmeritev, saj navkljub izrednim razmeram, ki so posledica več kot leto dni trajajoče epidemije koronavirusa, delujemo na strokovno in organizacijsko visokem nivoju, še več, z inovativnimi pristopi smo v vsem tem času delovali kot povezovalni organ med zdravstvom, socialno varstvenimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi v želji, da so naše storitve čim bolj dostopne tudi ali predvsem v trenutkih, ko ljudje potrebuje takojšnjo pomoč. Z dodatnimi storitvami in programi v obliki integrirane oskrbe smo pomoči potrebnim nudili rehabilitacijske storitve po odpustih iz bolnišnične oskrbe in v primerih splošne oslabelosti po bolezni. Naše delovanje smo usmerili tudi v preventivo. Kot testno okolje uspešno sodelujemo v projektu dolgotrajne oskrbe, v katerega vnašamo znanje in izkušnje iz našega osnovnega dela in dela s področja dobro vpeljanega projekta integriranega pristopa v socialni oskrbi – Terapevtski tim.

Znak strokovne odličnosti poleg priznanja za zaposlene pomeni motivacijo pri vseh nadaljnjih izzivih in projektih, ki nas nedvomno čakajo.


vodoravna delilna črta