Sodelujte pri pripravi Občinskega programa varstva okolja do leta 2030
vodoravna delilna črta
17.8.2020

Mestna občina Maribor pripravlja Občinski program varstva okolja za obdobje 2021-2030.
 
                                                                                 
 
Namen programa je usmerjanje izvajanja dejavnosti varstva okolja, vzpostavljanje pogojev za kakovostno in zdravo življenjsko okolje ter izvrševanje nacionalnih in mednarodnih obveznosti, ki se nanašajo na različna okoljska področja: naravni viri, podnebne spremembe, biodiverziteta in naravno okolje, bivalno okolje in krožno gospodarstvo. Podrobnejša vsebina priprave dokumenta je objavljena na naslednji povezavi: http://okolje.maribor.si/gradiva/.

Za doseganje sprememb na področju ohranjanja in izboljšanja kakovosti vrednot lokalnega okolja je ključno sodelovanje tako strokovne kot širše javnosti. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k oblikovanju dokumenta: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTZxAdaeGDUTUuKdmm1IZ-4V6-oSJjFH7o0_0WQF_XNRKCaw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
 
Vprašalnik je anonimen, podatke bomo uporabili za izdelavo programa.
Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo.

Skupna občinska uprava Maribor
Skupna služba varstva okolja

vodoravna delilna črta